Подписаться
Ткачук Олена Геннадіївна (Olena Tkachuk)
Ткачук Олена Геннадіївна (Olena Tkachuk)
Другие именаОлена Ткачук, Елена Ткачук
в.о. зав. кафедри, канд.пед.наук Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Подтвержден адрес электронной почты в домене snu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нові завдання і функції сучасного викладача закладу вищої медичної освіти у підготовці компетентного лікаря
E Tkachuk, Y Kulbashna, V Zakharova
Освітологічний дискурс, 141-157, 2018
112018
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ОГ Ткачук
НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 "НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ …, 2018
9*2018
IMPROVEMENT OF FUTURE DOCTORS’ FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE FORMATION METHODOLOGY IN THE CONTEXT OF MEDICAL EMERGENCIES
Ya. Kulbashna,O. Tkachuk, V. Zakharova
ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, 209-214, 2017
72017
Формування загальних компетентностей майбутніх лікарів
Я Кульбашна, О Ткачук
Педагогічний процес: теорія і практика, 113-118, 2016
72016
Формування компетентності лідерства у майбутніх лікарів
ОГ Ткачук
Молодий вчений, 139-141, 2015
52015
Розвиток історичних та соціально-економічних аспектів фізичного виховання серед студентської молоді
ОГ Ткачук
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України …, 2012
42012
Computer technologies as a method to create a contemporary ex-libris
J Romanenkova, I Bratus, A Varyvonchyk, D Sharikov, O Karpenko, ...
INT JOURNAL COMPUTER SCIENCE & NETWORK SECURITY-IJCSNS, 2022
32022
Формування компетентності здоров'язбереження у майбутніх лікарів при викладанні дисципліни Фізичне виховання
ОГ Ткачук
Молодий вчений, 619-622, 2016
32016
Сравнительная характеристика уровня развития физических качеств у студентов-медиков республики Беларусь и Украины
Е Ткачук, Д Шкирьянов
Науковий часопис. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури …, 2017
22017
Формирование здоровьесберегающей компетентности будущих врачей в профилактике синдрома профессионального выгорания
ЕГ Ткачук, ЯА Кульбашна
Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в …, 2017
22017
The development of foreign language and leadership competencies in providing competitiveness of future doctors
ZV Kulbashna Ya., Tkachuk O.
European humanity studies: State and Society, 260-270, 2016
2*2016
Смешанное обучение как форма организации учебного процесса для спортсменов
ЕГ Ткачук, НА Чепурная
Витебск: ВГУ имени ПМ Машерова, 2020
12020
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ОГ Ткачук
НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ …, 2018
12018
Мотиваційно-ціннісна складова фізичної підготовки майбутніх лікарів
ОГ Ткачук
Молодий вчений, 469-472, 2016
12016
Формування "лідерства" як професійно важливої якості майбутнього лікаря
ОГ Ткачук
Молодий вчений, 156-159, 2015
12015
Формування «лідерства», як професійно важливої якості
ОГ Ткачук
Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» Тематичний …, 2015
1*2015
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
ОГ Ткачук, ОМ Бойко
Збірник наукових праць "Фізична культура, спорт та здоров'я нації", 223-226, 2013
12013
Підготовка майбутніх спеціалістів за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
О Ткачук
Міжнародний науковий журнал Університети та лідерство, 118-127, 2023
2023
УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ: ДОСВІД США
О Ткачук, Ч Наталя
Health & Education., 289-294, 2023
2023
РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА
ОГ Ткачук
АРТ-платФОРМА. 2022, 293-304, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20