Підписатись
Ткачук Олена Геннадіївна (Olena Tkachuk)
Ткачук Олена Геннадіївна (Olena Tkachuk)
Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв
Підтверджена електронна адреса в kmaecm.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нові завдання і функції сучасного викладача закладу вищої медичної освіти у підготовці компетентного лікаря
E Tkachuk, Y Kulbashna, V Zakharova
Освітологічний дискурс, 141-157, 2018
72018
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ОГ Ткачук
НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 "НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ …, 2018
6*2018
IMPROVEMENT OF FUTURE DOCTORS’ FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE FORMATION METHODOLOGY IN THE CONTEXT OF MEDICAL EMERGENCIES
Ya. Kulbashna,O. Tkachuk, V. Zakharova
ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, 209-214, 2017
62017
Формування загальних компетентностей майбутніх лікарів
Я Кульбашна, О Ткачук
Педагогічний процес: теорія і практика, 113-118, 2016
62016
Формування компетентності лідерства у майбутніх лікарів
ОГ Ткачук
Молодий вчений, 139-141, 2015
42015
Розвиток історичних та соціально-економічних аспектів фізичного виховання серед студентської молоді
ОГ Ткачук
Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України …, 2012
42012
Формування компетентності здоров'язбереження у майбутніх лікарів при викладанні дисципліни Фізичне виховання
ОГ Ткачук
Молодий вчений, 619-622, 2016
32016
Організація і методика оздоровчої фізичної культури
ОГ Ткачук
Навчально-методичний посібник, 2020
2*2020
Сравнительная характеристика уровня развития физических качеств у студентов-медиков республики Беларусь и Украины
Е Ткачук, Д Шкирьянов
Науковий часопис. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури …, 2017
22017
Формирование здоровьесберегающей компетентности будущих врачей в профилактике синдрома профессионального выгорания
ЕГ Ткачук, ЯА Кульбашна
Медицинское образование XXI века: компетентностный подход и его реализация в …, 2017
22017
The development of foreign language and leadership competencies in providing competitiveness of future doctors
ZV Kulbashna Ya., Tkachuk O.
European humanity studies: State and Society, 260-270, 2016
2*2016
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
ЕГ Ткачук, НА Чепурная
Инновационные формы и практический опыт физического воспитания детей и …, 2020
12020
Мотиваційно-ціннісна складова фізичної підготовки майбутніх лікарів
ОГ Ткачук
Молодий вчений, 469-472, 2016
12016
Формування "лідерства" як професійно важливої якості майбутнього лікаря
ОГ Ткачук
Молодий вчений, 156-159, 2015
12015
Формування «лідерства», як професійно важливої якості
ОГ Ткачук
Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» Тематичний …, 2015
1*2015
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ.
ОГ Ткачук, ОМ Бойко
Збірник наукових праць "Фізична культура, спорт та здоров'я нації", 223-226, 2013
12013
Computer Technologies as A Method to Create A Contemporary Ex-Libris
J Romanenkova, I Bratus, A Varyvonchyk, D Sharikov, O Karpenko, ...
IJCSNS 22 (6), 332, 2022
2022
РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА
ОГ Ткачук
АРТ-платФОРМА. 2022, 293-304, 2022
2022
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи для підготовки другого (магістерського рівня) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02 …
ОВ Яковлев, ГЕ Овчаренко, ОГ Ткачук, ДІ Шариков, АВ Палійчук
2021
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ОГ Ткачук, НО Чепурна
Самостійне електронне текстове наукове періодичне видання комбінованого …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20