Ольга Федчишин
Ольга Федчишин
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, викладач фізики
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання фізики
М Жук, О Федчишин, С Мартинюк
32020
ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
ОМ Федчишин
СЕКЦІЯ: STEM-ОСВІТА: ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА, 244, 2017
32017
Особливості реалізації експериментального методу навчання фізики в класах гуманітарного спрямування : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. М. Федчишин;Нац. пед. ун …
Федчишин
Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. -, 2013
32013
Тестові завдання на уроках фізики в класах спортивного профілю
ОМ Федчишин
Фізика та астрономія в школі, 24-27, 2010
32010
Навчальний фізичний експеримент у формуванні експериментальної компетентності учнів при вивченні фізики на профільному рівні
ОМ Федчишин
Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П …, 2017
22017
Проектування сучасного уроку фізики в умовах профільного навчання
ОМ Федчишин
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. ТГ Шевченка …, 2009
22009
Методичні можливості застосування експериментальних задач для розвитку винахідницької та дослідницької діяльності учнів
ОМ Федчишин, СВ Мохун
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018
12018
Метод проектів на уроках фізики в класах гуманітарного спрямування
ОМ Федчишин
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2012
12012
Застосування дидактичних засобів LEARNINGAPPS як інструментарію для дистанційного навчання фізики
С Мартинюк, О Федчишин, М Жук
2020
Організація самостійної роботи учнів на уроках фізики з використанням ІКТ
С Мартинюк, О Федчишин, М Жук
2020
Використання мікроконтролерів AVR у навчальній діяльності учнів
ЯО Стефанюк, ОМ Федчишин
2020
Організація самостійної роботи учнів на уроках фізики з використанням ІКТ
МД Жук, ОМ Федчишин, СВ Мартинюк
2020
Формування експериментальної компетентності на уроках фізики
СВ Мохун, ОМ Федчишин
2020
Політехнічне навчання у формуванні предметної компетентності учнів на уроках фізики
ОМ Федчишин, СВ Мохун
2020
Використання платформи Arduino у навчальній діяльності учнів
ЯО Стефанюк, ОМ Федчишин
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2020
2020
Застосування дидактичних засобів LearningApps як інструментарію для дистанційного навчання фізики
МД Жук, СВ Мартинюк, ОМ Федчишин
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2020
2020
Програмний засіб опрацювання даних практикуму з курсу загальної астрономії
СВ Мохун, ОМ Федчишин
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Тестові завдання міжпредметного змісту для формування природничо-наукової компетентності учнів на уроках фізики
ОМ Федчишин, СВ Мохун
Физико-математическое образование, 2020
2020
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ LEARNINGAPPS ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ
МОМ Федчишин О.М.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м …, 2019
2019
Перевірка історичних фактів та подій за допомогою сучасних технологій
Мохун О.М., Федчишин О.М.
Збірник тез за матеріалами ІV Міжна-родної науково-практичної інтернет …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20