Катерина Кириленко
Катерина Кириленко
КНУКіМ
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Підходи до розуміння інноваційної культури в контексті сучасного наукового дискурсу та їх наскрізні ідеї
КМ Кириленко
Питання культурології, 64-71, 2015
32015
" Природничо-наукова (фундаментальна) підготовка" майбутніх фахівців гуманітарної сфери: стан і перспективи
КМ Кириленко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
22014
Методологічні чинники та методична система вивчення нової навчальної дисципліни «Культура та наука» на культурологічних спеціальностях університету
КМ Кириленко
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету …, 2013
22013
Концептуальні засади викладання філософії як непрофільної дисципліни у вищому навчальному закладі
КМ Кириленко
Гілея: науковий вісник, 285-289, 2016
12016
Інтеграційні процеси в сучасному природничо-науковому і науково-гуманітарному знанні та шляхи їх відображення у змісті університетської освіти
К Кириленко
Рідна школа, 41-46, 2014
12014
Проблема формування єдиної наукової картини світу (історико-культурологічний аспект)
К Кириленко
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 168-176, 2012
12012
Сингулярність як базове поняття синергетики: «за» і «проти»
КМ Кириленко
Синергія в культурному просторі сучасності, 117-122, 2018
2018
ТЕОРІЯ ЗВОРОТНІХ ІННОВАЦІЙ ЯК СВІДЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ В ЗДОБУТКАХ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
КМ Кириленко
Питання культурології, 19-30, 2018
2018
Інноваційність як базова характеристика іміджу сучасної людини
КМ Кириленко
Імідж і репутація. Репутаційний менеджмент: історія, сучасність, тренди …, 2017
2017
Фундаменталізація гуманітарної освіти у вищій школі природничо-науковим знанням як шлях до формування інноваційно освіченої особистості
КМ Кириленко
Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology …, 2017
2017
Глобалізаційні процеси як запорука збереження національних культур в умовах існування інноваційної культури
КМ Кириленко
Національні культури в глобалізованому світі, 324-329, 2017
2017
Емпатія як противага ескапізму в умовах домінування комунікативних технологій к засобу дифузії інновацій у постіндустріальному суспільстві
КМ Кириленко
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 203-206, 2017
2017
Світоглядні основи інформальної освіти як реалізація засад інноваційної культури
K Kyrylenko
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2016
2016
Інноваційний потенціал української культури як місця зустрічі західної та східної культурних парадигм
K Kyrylenko
Філософія і політологія в контексті сучасної культури 3 (12), 84-92, 2016
2016
Інноваційна культура як інваріантне явище сучасності та форма сучасної культури
КМ Кириленко
Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в …, 2016
2016
Традиції та новації як складова інноваційної культури майбутнього хореографа
КМ Кириленко
Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал, 17-21, 2016
2016
Освітній досвід Київського національного університету культури і мистецтв із впровадження інноваційних мультидисциплінарних дидактичних комплексів та трансферу знань
КМ Кириленко
Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та …, 2016
2016
Інноваційна культура та теорія діалогу культур В. Біблера
КМ Кириленко
Гілея: науковий вісник, 96-100, 2016
2016
ІННОВАЦІЙНА КУЛЬТУРА
КМ Кириленко
Гілея, 96, 2016
2016
Темпоральні зрізи інноваційної культури в контексті доробок філософії історії
КМ Кириленко
Суспільні науки: проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень, 83-85, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20