Людмила Горбач
Людмила Горбач
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Verified email at iapm.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіко-правове регулювання природокористування: Монографія
КЮП Хвесик Михайло Артемович, Горбач Людмила Миколаївна
К.: Кондор, 2004
202*2004
Страхова справа: навчальний посібник.–2-ге вид., виправлене
ЛМ Горбач
К.:Кондор, 2003
142*2003
Страхова справа: навчальний посібник
ЛМ Горбач
Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001
142*2001
Ринок фінансових послуг: навчальний посібник
ЛМ Горбач, ОБ Каун
К.: Кондор, 2006
1002006
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навчальний посібник
ППП Хвесик М.А., Горбач Людмила Миколаївна
К.: Кондор, 2005
100*2005
Міжнародні економічні відносини: підручник
ЛМ Горбач, ОВ Плотніков
К.: Кондор, 2017
81*2017
Міжнародні економічні відносини: підручник
ПОВ Горбач Людмила Миколаївна
К.: Кондор, 2005
812005
Екосередовище і сучасність: Т.8. Природно-техногенна безпека. Монографія
ГЛМ Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Пастушенко П.П.
К.: Кондор 8, 528 с, 2008
58*2008
Стратегія соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Волинської області )
ЛМГ НВ Вишневська, ЮМ Хвесик, МА Хвесик
К.: Кондор, 2004
332004
Розмiщення продуктивних сил та регiональна економiка: навч. посiб
МА Хвесик, ЛМ Горбач, ПП Пастушенко
262005
Страхування: навч. посібник
ЛМ Горбач, ОБ Каун
К.: Кондор, 2010
19*2010
Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник
ГЛМ Герасимчук Зоряна Вікторівна
Луцьк: Надстир'я, 2001
162001
Концептуальні засади сталого розвитку в контексті глобалізації і регіоналізації
ЛМГ М.А. Хвесик
Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 107-113, 2008
142008
Теорії та концепції економічного розвитку регіонів: суть, значення та генезис
ЛМ Горбач
Науковий вісник ВДУ. Економічні науки, 153-157, 2007
132007
Стратегiя соцiально-економiчного розвитку регiону (на прикладi Волинської областi): Монографiя
МА Хвесик, ЛМ Горбач, НВ Вишневська, ЮМ Хвесик
Хвесик МА, Горбач ЛМ та iн–К.: Кондор, 2004
112004
Державні фінанси у транзитивній економіці
МІ Карлін, ЛМ Горбач, ЛЯ Новосад
К.: Вид-во" Кондор, 2003
112003
Екологічні інновації як визначальний елемент нової моделі природокористування
ЛМ Горбач
Економіка природокористування і охорони довкілля, 89-94, 2013
102013
Екосередовище і сучасність. Т. 3. Економічна оцінка природного середовища
ППП С. І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.М. Горбач
К.: Кондор, 2006
92006
Екосередовище і сучасність. Т. 4. Стратегія регіонального розвитку і екосередовище.
ГЛМ Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Пастушенко П.П.
К.: Кондор 4, 362, 2006
82006
Удосконалення системи платного природокористування
ЛМГ М.А. Хвесик
Економіка природокористування і охорони довкілля: Зб. наукових праць/НАН …, 2004
82004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20