Сташків Микола / Stashkiv Mykola
Сташків Микола / Stashkiv Mykola
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Методи визначення КІН для дефектних елементів відкритого профілю
М Підгурський, М Сташків
Вісник ТДТУ 11 (2), 92-108, 2006
82006
Аналітична оцінка ресурсу несучих металоконструкцій сільськогосподарських машин
ПВ Попович, ТІ Рибак, МЯ Сташків, ЯЯ Господарський
Вісник ХНТУСГ «Проблеми надійності машин та засобів механізації …, 2010
62010
Моделювання експлуатаційної навантаженості несучих систем розкидачів добрив типу ПРТ–10
ПВ Попович, МЯ Сташків, ТА Довбуш
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
52014
Концепція пошукового конструювання мобільної техніки в АПК
ТІ Рибак, ПВ Попович, МЯ Сташків
Загальнодержавний міжвідомчий наук.-техн. зб. «Конструювання, виробництво та …, 2009
52009
Визначення КІН для кутової наскрізної тріщини у тонкостінному стержні прямокутного профілю при дії згинального моменту
М Сташків
Вісник ТДТУ 8 (3), 32-38, 2003
52003
Розвиток наскрізних тріщин в гнутозварних тонкостінних елементах коробчастого профілю
М Підгурський, М Сташків
Вісник ТДТУ 11 (4), 78-86, 2006
42006
Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module
T Rybak, A Tson, M Stashkiv, O Tson
Вісник Тернопільського національного технічного університету 90 (2), 105-114, 2018
32018
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АКТИВНИХ ПЛОСКИХ НОЖІВ
О Цьонь, М Сташків, Г Цьонь
Вісник Харківського національного технічного університету імені Петра …, 2014
32014
Підвищення довговічності активного плоского ножа дообрізувача гички цукрових буряків
МЯ Сташків, ОП Цьонь
Харківський національний технічний університет імені Петра Василенка, 2013
32013
Енергетичний спосіб розкриття статичної невизначеності несучих рамних стержневих систем мобільних сільськогосподарських машин
ПВ Попович, МЯ Сташків, ГБ Дутка, ТА Довбуш
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
32012
Експериментальні методи досліджень довговічності металоконструкцій мобільних машин для хімічного захисту рослин
ТІ Рибак, ВП Олексюк, МЯ Сташків
Вісник ХДТУСГ, 119-122, 2004
32004
Substantiation of capacity of screw conveyer of haulm-cutting module, Anna Tson, Tymofii Rybak, Mykola Stashkiv, Taras Shchur Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University …
A Tson
Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 20 (1), 83-89, 2018
22018
Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем
П Попович, М Сташків, Т Довбуш
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 153-163, 2015
22015
МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДИНАМІКИ ГРЕЙФЕРНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ
ТІ Рибак, МІ Підгурський, ЄЙ Ріпецький, МЯ Сташків, ПВ Паламарчук
Вісник Львівського національного аграрного університету: Агроінженерні …, 2011
22011
Застосування модифікованого методу мінімуму потенціальної енергії деформації при розрахунку несучих систем сільськогосподарських машин в динамічній постановці задачі
Т Рибак, М Сташків, Є Ріпецький
Вісник ХНТУСГ «Проблеми надійності машин та засобів механізації …, 2008
22008
Визначення кінетики тріщини та її КІН у гнутозварних коробчастих профілях
МІ Підгурський, ТІ Рибак, МЯ Сташків
Загальнодерж. міжвідомчий наук.-техн. зб.«Конструювання, виробництво та …, 2007
22007
Визначення КІН для втомної тріщини у тонкостінному стержні замкнутого профілю при депланації його поперечних перетинів
Т Рибак, М Сташків
Машинознавство, 2003
22003
Специфіка розрахунку деяких тонкостінних елементів тримких конструкцій машин
Т Рибак, М Сташків
Вісник ТДТУ 8 (2), 34-39, 2003
22003
Моделювання смуги з крайовою поперечною тріщиною при одновісному розтягу
А Станько, М Сташків
Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції …, 2018
12018
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КРАЙОВОЇ ПОПЕРЕЧНОЇ ТРІЩИНИ ПРИ ЗГИНІ ТОНКОСТІННОГО ЕЛЕМЕНТА ВІДКРИТОГО ПРОФІЛЮ
М Сташків, О Цьонь, І Бортник
Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: матеріали …, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20