Сташків Микола / Stashkiv Mykola
Сташків Микола / Stashkiv Mykola
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналітична оцінка ресурсу несучих металоконструкцій сільськогосподарських машин
ПВ Попович, ТІ Рибак, МЯ Сташків, ЯЯ Господарський
Вісник ХНТУСГ «Проблеми надійності машин та засобів механізації …, 2010
112010
Концепція пошукового конструювання мобільної техніки в АПК
ТІ Рибак, ПВ Попович, МЯ Сташків
Загальнодержавний міжвідомчий наук.-техн. зб. «Конструювання, виробництво та …, 2009
82009
Методи визначення КІН для дефектних елементів відкритого профілю
М Підгурський, М Сташків
Вісник ТДТУ 11 (2), 92-108, 2006
82006
Моделювання експлуатаційної навантаженості несучих систем розкидачів добрив типу ПРТ–10
ПВ Попович, МЯ Сташків, ТА Довбуш
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
62014
Розвиток наскрізних тріщин в гнутозварних тонкостінних елементах коробчастого профілю
М Підгурський, М Сташків
Вісник ТДТУ 11 (4), 78-86, 2006
52006
Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module
T Rybak, A Tson, M Stashkiv, O Tson
Вісник Тернопільського національного технічного університету 90 (2), 105-114, 2018
42018
Визначення КІН для кутової наскрізної тріщини у тонкостінному стержні прямокутного профілю при дії згинального моменту
М Сташків
Вісник ТДТУ 8 (3), 32-38, 2003
42003
Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем
П Попович, М Сташків, Т Довбуш
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 153-163, 2015
32015
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АКТИВНИХ ПЛОСКИХ НОЖІВ
О Цьонь, М Сташків, Г Цьонь
Вісник Харківського національного технічного університету імені Петра …, 2014
32014
Підвищення довговічності активного плоского ножа дообрізувача гички цукрових буряків
МЯ Сташків, ОП Цьонь
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
32013
Енергетичний спосіб розкриття статичної невизначеності несучих рамних стержневих систем мобільних сільськогосподарських машин
ПВ Попович, МЯ Сташків, ГБ Дутка, ТА Довбуш
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
32012
Експериментальні методи досліджень довговічності металоконструкцій мобільних машин для хімічного захисту рослин
ТІ Рибак, ВП Олексюк, МЯ Сташків
Вісник ХДТУСГ, 119-122, 2004
32004
Substantiation of capacity of screw conveyer of haulm-cutting module, Anna Tson, Tymofii Rybak, Mykola Stashkiv, Taras Shchur Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University …
A Tson
Commission of Motorization and Energetics in Agriculture 20 (1), 83-89, 2018
22018
Методичний посібник до виконання дипломної роботи для здобуття освітнього ступеня «магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 галузеве …
НІ Хомик, МЯ Сташків, ВП Олексюк
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018
22018
МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДИНАМІКИ ГРЕЙФЕРНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ
ТІ Рибак, МІ Підгурський, ЄЙ Ріпецький, МЯ Сташків, ПВ Паламарчук
Вісник Львівського національного аграрного університету: Агроінженерні …, 2011
22011
Застосування модифікованого методу мінімуму потенціальної енергії деформації при розрахунку несучих систем сільськогосподарських машин в динамічній постановці задачі
Т Рибак, М Сташків, Є Ріпецький
Вісник ХНТУСГ «Проблеми надійності машин та засобів механізації …, 2008
22008
Визначення кінетики тріщини та її КІН у гнутозварних коробчастих профілях
МІ Підгурський, ТІ Рибак, МЯ Сташків
Загальнодерж. міжвідомчий наук.-техн. зб.«Конструювання, виробництво та …, 2007
22007
Визначення КІН для втомної тріщини у тонкостінному стержні замкнутого профілю при депланації його поперечних перетинів
Т Рибак, М Сташків
Машинознавство, 2003
22003
Специфіка розрахунку деяких тонкостінних елементів тримких конструкцій машин
Т Рибак, М Сташків
Вісник ТДТУ 8 (2), 34-39, 2003
22003
Моделювання напружено-деформованого стану відкидної стінки бункера комбайна бурякозбирального КБС-6 «Збруч»
ПВ Герасимович, МЯ Сташків
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20