Павел Проноза
Павел Проноза
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Verified email at hneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Бюджетна система України: навчальний посібник
ЛВ Фещенко, ПВ Проноза, НВ Кузьминчук
К.: Кондор 440, 51, 2008
852008
Світове автомобілебудування: сучасні тенденції та перспективи розвитку
ПВ Проноза
Бизнес Информ, 2015
132015
Патологические кризисные процессы в экономике Украины: монография
ПВ Проноза
Х.: ИД «ИнжЭк, 2014
102014
Теоретичні аспекти виникнення та розвитку кризових явищ в економіці
ВЄ Хаустова, ПВ Проноза
Проблеми економіки, 13-23, 2011
102011
Система раннего распознавания патологических процессов в реальном секторе экономики
НА Кизим, ПВ Проноза, ОЮ Полякова
Известия Байкальского государственного университета, 2014
92014
Теоретические аспекты возникновения пузырей в экономике
ПВ Проноза
Проблеми економіки, 149-157, 2014
82014
Аналіз стану туристичної галузі в Україні
ПВ Проноза
Управління розвитком, 56-63, 2015
72015
Теоретические аспекты возникновения и развития кризисных явлений в экономике
ВЕ Хаустова, ПВ Проноза
Проблемы экономики, 2011
62011
Аналіз глобальних проблем світового співтовариства та цілей тисячоліття
МО Кизим, ПВ Проноза, НВ Бєлікова
Проблеми економіки, 3-8, 2010
62010
Определение сущности понятия «кризис» и анализ причин возникновения кризисных явлений в экономиках стран мира в 1636-1933 гг
ПВ Проноза, ОВ Грищенко
Бизнес Информ, 50-53, 2010
52010
Проблеми та цілі розвитку України у світі глобальних проблем світової спільноти: монографія.
МО Кизим, ПВ Проноза, ША Омаров
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2010
52010
Управління розвитком ринків фінансових послуг: монографія
НМ Внукова, ЖО Андрійченко, СА Ачкасова, ОЄ Бажанов, ...
Харьков: АдвА, 2009
52009
Сучасні проблеми машинобудівної галузі України на прикладі великих промислових підприємств Харківської області
ПВ Проноза, ЯВ Ромашова
Економіка розвитку, 59-68, 2017
42017
Систематизація визначення поняття «Фінансова криза» та класифікація її видів
П Проноза
ТНЕУ, 2014
42014
Динамика и особенности развития экономики Украины в 2003–2012 годах
ПВ Проноза
Бізнес Інформ, 413-423, 2014
42014
Методичні аспекти планування податкових надходжень
ПВ Проноза
Бізнес Інформ, 268-276, 2015
32015
Патоэкономика: сущность, особенности, гипотезы
ПВ Проноза
Проблеми економіки, 7-13, 2013
32013
Аналіз інструментарію прогнозування можливості настання кризових явищ в економіці
ПВ Проноза, ОВ Грищенко, ПВ Проноза, АВ Грищенко
Проблеми економіки, 237-245, 2012
32012
Анализ глобальных проблем мирового сообщества и целей тысячелетия
НА Кизим, ПВ Проноза, НВ Беликова
Проблемы экономики (Харьков), 3-8, 2010
32010
Динаміка податкового боргу і напрями вдосконалення податкового адміністрування в Україні
ПВ Проноза
Економіка та держава, 4-9, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20