Павел Проноза
Павел Проноза
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бюджетна система України
ЛВ Фещенко, ПВ Проноза, НВ Кузьменчук
К.: Кондор, 21, 2008
732008
Світове автомобілебудування: сучасні тенденції та перспективи розвитку
ПВ Проноза
Бізнес Інформ, 118-125, 2015
82015
Патологические кризисные процессы в экономике Украины: монография
ПВ Проноза
Х.: ИД «ИнжЭк, 2014
82014
Аналіз стану туристичної галузі в Україні
ПВ Проноза
Управління розвитком, 56-63, 2015
72015
Система раннего распознавания патологических процессов в реальном секторе экономики
НА Кизим, ПВ Проноза, ОЮ Полякова
Известия Байкальского государственного университета, 2014
72014
Аналіз глобальних проблем світового співтовариства та цілей тисячоліття
МО Кизим, ПВ Проноза, НВ Бєлікова
Проблеми економіки.–2010.–ғ 4, 3-8, 2010
62010
Патоэкономика: сущность, особенности, гипотезы
ПВ Проноза
Проблеми економіки, 7-13, 2013
52013
Теоретичні аспекти виникнення та розвитку кризових явищ в економіці
ВЄ Хаустова, ПВ Проноза
Проблеми економіки, 13-23, 2011
52011
Теоретические аспекты возникновения и развития кризисных явлений в экономике
ВЄ Хаустова, ПВ Проноза
Проблемы экономики (Харьков), 13-23, 2011
52011
Определение сущности понятия «кризис» и анализ причин возникновения кризисных явлений в экономиках стран мира в 1636-1933 гг
ПВ Проноза, ОВ Грищенко
Бизнес Информ, 50-53, 2010
52010
Проблеми та цілі розвитку України у світі глобальних проблем світової спільноти: монографія.
МО Кизим, ПВ Проноза, ША Омаров
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2010
52010
Теоретические аспекты возникновения пузырей в экономике
ПВ Проноза
Проблеми економіки, 149-157, 2014
42014
Управління розвитком ринків фінансових послуг:[монографія]
НМ Внукова
Х.: АдвА, 2009
42009
Сутність понять дисбаланси і диспропорції в економіці та класифікації їх видів
ПВ Проноза
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
32015
Динаміка податкового боргу і напрями вдосконалення податкового адміністрування в Україні
ПВ Проноза
Економіка та держава, 4-9, 2018
22018
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВА КРИЗА” ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЇЇ ВИДІВ
ПВ Проноза
Світ фінансів, 27-36, 2017
22017
Податкова підтримка діяльності малих підприємств в Україні
ПВ Проноза
Проблеми економіки, 77-85, 2015
22015
Динамика и особенности развития экономики Украины в 2003–2012 годах
ПВ Проноза
Бізнес Інформ, 413-423, 2014
22014
Анализ глобальных проблем мирового сообщества и целей тысячелетия
НА Кизим, ПВ Проноза, НВ Беликова
Проблемы экономики (Харьков), 3-8, 2010
22010
Сучасні проблеми машинобудівної галузі України на прикладі великих промислових підприємств Харківської області
ПВ Проноза, ЯВ Ромашова
Економіка розвитку, 59-68, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20