Кафедра романської філології та перекладу
Кафедра романської філології та перекладу
V.N. Karazin Kharkiv National University / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач.
ТЮ Черкашина
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
132007
Creativity and Being: monograph [Креативность экзистенция: монография](in Russian)
АА Иванченко, АО Іванченко
Харьков: Издательство «Форт», 2013
10*2013
Еволюція особистості у творчості Андре Жіда
СК Криворученко
ХНУ ім. ВН Каразiна, 2009
82009
Методичні передумови формування граматичної компетентності майбутніх філологів із французької мови як другої іноземної
АО Андрущенко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 118-122, 2014
72014
Роль лингвиста-руководителя: анализ трудностей и перспектив в ходе усвоения итальянского языка
АА Иванченко
Вісник Харківського національного університету. Серія Психологія, 145-150, 2008
72008
Жизнесозидающая креативность личности: монография/Андреянна Иванченко, Массимо Мэдоро (Глава 3); под ред. А. Иванченко
А Иванченко
Х.:«Форт, 2014
52014
Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів
СК Криворучко
Vydavnychyĭ Dim Dmytra Buraho, 2012
52012
Атракція як сінергізуючий фактор у міжособистісних взаємовідносинах та її психо–біоенергетичне значення
АО Іванченко
Проблеми сучасної психології 10, 2010
52010
Концептуальная схема категории сослагательности в итальянском языке и её психолого-педагогический аспект
АА Иванченко
Вісник Харківського національного університету. Серія Філологія, 215-219, 2006
52006
Психологічні та психолінгвістичні фактори формування граматичної компетентності майбутніх філологів з другої іноземної мови
АО Андрущенко
42014
Жизнесозидающая креативность личности
АА Иванченко, М Мэдоро
Х.: Издательство «Форт», 2014
42014
Духовность как стартовый плацдарм для развития креативности личности
АА Иванченко
Проблеми сучасної психології 12, 2011
42011
Духовность, креативность и позитивизм на жизненном пути как предпосылки успешного становления одаренной личности
АА Иванченко
Актуальні проблеми психології: Психологія обдарованості: збірник наукових …, 2010
42010
Резерви та обмеження в парадигмі креативного саморозвитку студентів
АО Іванченко
Науковий часопис НПУ імені ВП Драгоманова. Психологічні науки: Зб. наукових …, 2010
32010
Духовність як потенційна сутність креативного росту особистості
АО Іванченко
Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць …, 2010
32010
Вплив креативності на психофізіологічні функції організму
АО Іванченко
Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. пр. Ін-ту …, 2010
32010
Психoлого-культурологічний аспект засвоєння нової лінгвістичної структури
АО Іванченко
Проблеми загальної та педагогічної психoлогії: Збірник наукових праць …, 2009
32009
Дзатти Альбэрто. Психологическая и эпистемологическая сущность синергии и её релевантность во взаимоотношениях преподавателя и студентов (в ракурсе преподавания итальянского языка)
АА Иванченко
Вісник Харківського національного університету. Серія Психологія, 114-120, 2007
32007
Естетична парадигма літератури межі ХХ–ХХІ ст.
СК Криворучко
Іноземна філологія, 206-217, 2014
22014
Creative Life-Orientation in a Paradigm of Personality’s Health and Positive Existence
A Ivanchenko
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20