Кафедра романської філології та перекладу
Кафедра романської філології та перекладу
V.N. Karazin Kharkiv National University / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
TitleCited byYear
Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач.
ТЮ Черкашина
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
112007
Еволюція особистості у творчості Андре Жіда
СК Криворученко
ХНУ ім. ВН Каразiна, 2009
72009
Роль лингвиста-руководителя: анализ трудностей и перспектив в ходе усвоения итальянского языка (рос.)
АА Иванченко, АО Іванченко
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2008
62008
Методичні передумови формування граматичної компетентності майбутніх філологів із французької мови як другої іноземної
АО Андрущенко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 118-122, 2014
52014
Креативность и экзистенция: Mонография
АА Иванченко, АО Іванченко
Харьков: Издательство «Форт», 2013
52013
Концептуальная схема категории сослагательности в итальянском языке и её психолого-педагогический аспект
АА Иванченко, АО Іванченко
Харьков: ХНУ, 2006
52006
Психологічні та психолінгвістичні фактори формування граматичної компетентності майбутніх філологів з другої іноземної мови
АО Андрущенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 279-288, 2014
42014
Літературна творчість Сімони де Бовуар: еволюція художніх образів
СК Криворучко
Vydavnychyĭ Dim Dmytra Buraho, 2012
42012
Жизнесозидающая креативность личности
АА Иванченко
Харьков: Издательство «Форт», 2014
32014
Духовность как стартовый плацдарм для развития креативности личности
АА Иванченко
Проблеми сучасної психології 12, 2011
32011
Духовность, креативность и позитивизм на жизненном пути как предпосылки успешного становления одаренной личности
АА Иванченко, АО Іванченко
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010
32010
Психолого-культурологічний аспект засвоєння нової лінгвістичної структури
АА Иванченко, АО Іванченко
Київ: ГНОЗІС, 2009
32009
Говорим по-итальянски. Parliamo l’italiano.
АА Иванченко, АО Іванченко
Харьков, Издательство" Форт", 2008
3*2008
Дзатти Альбэрто. Психологическая и эпистемологическая сущность синергии и её релевантность во взаимоотношениях преподавателя и студентов (в ракурсе преподавания итальянского языка)
АА Иванченко
Вісник Харківського національного університету. Серія Психологія, 114-120, 2007
3*2007
Естетична парадигма літератури межі ХХ–ХХІ ст.
СК Криворучко
Іноземна філологія, 206-217, 2014
22014
Creative Life-Orientation in a Paradigm of Personality’s Health and Positive Existence
A Ivanchenko
22013
Інтерпретація роману Сімони де Бовуар «Мандарини»: подолання «іншості» в образі Надін
СК Криворучко
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2012
22012
Креативность личности: динамический процесс в ходе приобретения нового качества жизни
АА Иванченко, АО Іванченко
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Ш. Франка, 2011
22011
Креативность как научная проблема в исследованиях зарубежных психологов
АА Иванченко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2011
2*2011
Резерви та обмеження в парадигмі креативного саморозвитку студентів
АА Иванченко, АО Іванченко
К.: НПУ ім. ВП Драгоманова, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20