Ірина Андрійчук; Iryna Andriichuk
Ірина Андрійчук; Iryna Andriichuk
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ЦНДЛ ТДМУ
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Фактор антиоксидантного захисту–ефективний показник оцінки про-та антиоксидантних процесів в умовах експериментального канцерогенезу та його сорбційна корекція
НЄ Лісничук, ІЯ Демків, ОВ Чихира
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 124-126, 2013
32013
Корекція структурно-функціональних змін тонкої кишки при поєднаних патологіях органів панкреатобіліарної зони із застосуванням ентеросорбенту СДГ та магнітолазерного випромінювання
НЄ Лісничук
Вісник наукових досліджень, 110-113, 2010
32010
Вплив ентеросорбенту «Альгігель» та карнітину хлориду на стан гуморальної ланки імунітету тварин з гострим отруєнням етанолом на фоні тривалого введення солей свинцю і кадмію
ІЯ Демків
Світ медицини та біології.–2008.–Ч 3, 17-19, 2008
32008
Стан захисних систем організму при комбінованому введенні спирту етилового та солей важких металів
ІЯ Демків, ЯІ Гонський, ІМ Кліщ
ІЯ Демків, ЯІ Гонський, ІМ Кліщ//Медична хімія 9 (2), 14-20, 2007
22007
Окисно-відновна рівновага в селезінці білих щурів за умов індукованого канцерогенезу
ІЯ Демків, НЄ Лісничук, ЮВ Сорока, ОВ Чихира
Медична та клінічна хімія, 38-42, 2016
12016
The efficacy of substitutive surfactant therapy for correction of oxidative stress manifestations in lung tissue after experimental thermal injury in dynamic
ZM Nebesna, КS Volkov, NY Lisnychuk, ІY Demkiv, SІ Yavorska
Medical and clinical chemistry, 2015
12015
Маркери ендогенної інтоксикації та стан імунної системи в організмі білих щурів за умов хронічної неопластичної інтоксикації
ЮВ Сорока, ІЯ Демків, НЄ Лісничук
Таврический медико-биологический вестник, 2012
12012
Вплив карнітину хлориду на показники імунітету та стан антиоксидантної системи у тварин із гострим отруєнням етиловим спиртом на фоні тривалої інтоксикації солями свинцю і кадмію
ІЯ Демків
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина, 44-49, 2008
12008
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE BCL-2 GENE EXPRESSION IN THE WHITE RATS’SPLEEN TISSUE IN CONDITIONS OF INDUCED ONCOGENESIS
NY Lisnychuk, IY Andriichuk, ZM Nebesna, KS Volkov, MY Stravska, ...
World of Medicine and Biology 15 (67), 155-158, 2019
2019
Redox balance іn white rats’ spleen іn the dynamics оf experimentally developed carcinogenesis
M Stravska, I Andriichuk, Y Soroka, T Stravskyy, Y Kukuruza
The Ukrainian Biochemical Journal, 139-139, 2018
2018
Influence of induced carcinogenesis on biological markers of endotoxemia
YSI Lisnychuk N.Ye., Andriichuk I.Ya., Soroka Yu.V., Stravska M.Ya.
World of Medicine and Biology, 137-140, 2018
2018
Зміни морфологічної будови селезінки в динаміці розвитку неопластичного ураження
Лісничук Н. Є., Волков К. С., Небесна З. М., Андрійчук І. Я., Сорока Ю. В.
Інформаційний лист № 301 –2017, 2017
2017
Спосіб корекції активності ферментів глутатіонової ланки антиоксидантної системи в умовах канцерогенезу
Андрійчук І. Я., Лісничук Н. Є., Сорока Ю. В.
2017
IMMUNOLOGICAL REACTIVITY OF WHITE RATS WITH DIMETHYLHYDRAZINE CARCINOGENESIS
N. Lisnychuk, I. Andriichuk, Yu. Soroka
7th International Weigl conference which will take place on September 26 …, 2017
2017
Біологічні маркери ендотоксемії в умовах індукованого онкогенезу
Лісничук Н.Є., Андрійчук І.Я., Сорока Ю.В.
Інформаційний лист про нововведення у сфері охорони здоров'я, 2017
2017
Experimental changes of organometric parameters of white rats' spleen in the induced oncogenesis
N Lisnychuk, I Andriichuk, Yu Soroka
World of Medicine and Biology 3 (61), 134-138, 2017
2017
ВЛИЯНИЕ ИНДУЦИРОВАННОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗА НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЭНДОТОКСЕМИИ
Андрийчук И.Я., Сорока Ю.В.
Биология ва тиббиёт муаммолари, 2017, 2,1 (95), 399-400, 2017
2017
РОЗВИТОК ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ У ТКАНИНІ СЕЛЕЗІНКИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КАНЦЕРОГЕНЕЗУ
Лісничук Н.Є., Андрійчук І.Я., Сорока Ю.В.
Підсумкова LX науково-практична конференція «ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА …, 2017
2017
Sorption correction of nephron submicroscopic changes caused by neoplastic chronic intoxication with application of cytostatic therapy
Soroka Yu., Lisnychuk N., Demkiv I.
Georgian Medical News, 20-24, 2017
2017
Спосіб корекції синдрому ендогенної інтоксикації при канцерогенезі
Демків І.Я., Лісничук Н.Є., Сорока Ю.В., Сорока І.О., Чихира О.В.
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20