Follow
Риндюк Дмитро Вікторович / Рындюк Дмитрий Викторович / Dmitro Rindyuk
Риндюк Дмитро Вікторович / Рындюк Дмитрий Викторович / Dmitro Rindyuk
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", PhD, Associate Professor
Verified email at lll.kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of a technological approach to the control of turbine casings resource for supercritical steam parameters
O Chernousenko, D Rindyuk, V Peshko, V Goryazhenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 51-56, 2018
142018
Analysis of residual operational resource of high-temperature elements in power and industrial equipment
O Chernousenko, L Butovsky, D Rindyuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (8 (85)), 20-26, 2017
142017
Research on residual service life of automatic locking valve of turbine K-200-130
O Chernousenko, D Rindyuk, V Peshko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 39-44, 2017
112017
Development of a system for estimating and forecasting the rational resource-saving operating modes of TPP
O Chernousenko, D Rindyuk, V Peshko, V Goryazhenko, O Chernov
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (8-105), 14-23, 2020
82020
The strain-stress state of K-1000-60/3000 turbine rotor for typical operating modes
OY Chernousenko, DV Rindyuk, VA Peshko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичнi та …, 2019
82019
Features of prolongation of the service life of high-and intermediate-pressure rotors of K-200-130 steam turbine of Luhansk TPP
O Chernousenko, D Rindyuk, V Peshko
The Problems of General Energy 2 (53), 65-70, 2018
82018
The method of determination of the optimal parameters of dispersed materials granulation through consolidation
D Rindyuk, S Lementar
82012
Дослідження структурно-механічних властивостей дисперсних матеріалів рослинного походження
ЄВ Штефан, ДВ Риндюк, ОВ Таран
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2012
82012
Експериментальний метод дослідження реологічних властивостей органічних матеріалів-відходів зернової промисловості
ЄВ Штефан, ДВ Риндюк
Національний університет харчових технологій, 2008
82008
Оцінка залишкового ресурсу та подовження експлуатації парових турбін великої потужності (частина 3)
ОЮ Черноусенко, ДВ Риндюк, ВА Пешко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
72020
Напружено-деформований стан ротора турбіни К-1000-60/3000 при типових режимах експлуатації
ОЮ Черноусенко, ДВ Риндюк, ВА Пешко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
72019
Mathematical simulation of the organic disperse material mechanical manufacturing
E Shtefan, D Rindyuk, S Kadomsky
Eastern-European journal of enterprise technologies 2 (12), 68, 2014
72014
Розробка методу визначення оптимальних конструктивно–технологічних параметрів процесу гранулювання дисперсних матеріалів екструзією
ДВ Риндюк
62012
Визначення конструктивно-технологічних параметрів процесів переробки харчових матеріалів холодною екструзією
ЄВ Штефан, ЮО Заєць, ДВ Риндюк
Комбікормова промисловість України, 18, 2006
62006
Інформаційні технології проектування високопродуктивного обладнання для компактування біомаси
ЄВ Штефан, ДВ Риндюк, СІ Блаженко
52013
Методика визначення оптимальних конструктивно-технологічних параметрів процесу грануляції дисперсних матеріалів ущільненням
ДВ Риндюк, ЄВ Штефан
52009
Використання методів математичного моделювання для проектування вузлів пресагранулятора
ЄВ Штефан, ДВ Риндюк
Механіка та інформатика” Збірник наукових праць молодих вчених, Хмельницкий …, 2005
52005
Основи наукових досліджень та інженерної творчості
ОЮ Черноусенко, ОО Чепелюк, ДВ Риндюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016
42016
Використання математичного моделювання при проектуванні вузла пресування гранулятора
ЄВ Штефан, ДВ Риндюк
42010
Thermal and stress-strain state of cast bodies of control valves of 200 MW power units
OY Chernousenko, DV Ryndiuk, VA Peshko
Проблемы машиностроения 23 (3), 8-15, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20