Jerzy Eksterowicz
Jerzy Eksterowicz
Wydział Kultury, Fizycznej Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarys żywienia sportowców
J Eksterowicz
Wydawnictow Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007
82007
Zmiany morfologiczne studentów z kierunku wychowania fizycznego w trakcie letniego obozu sportowego
J Eksterowicz, M Napierała, K Dmitruk
Medical and Biological Sciences, Tom21/3, Bydgoszcz, 49-52, 2007
72007
Parametry antropometryczne studentów a aktywność fizyczna,[w]: Interdyscyplinarny wymiar nauki o zdrowiu,(red.) Z
J Szymelfejnik, J Jarząbek, J Eksterowicz, R Cichoń
Bartuzi Z., Wydawnictwo Collegium Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 424-431, 2007
62007
How the Kenyan runners body structure affects sports results
J Eksterowicz, M Napierała, W Żukow
Human Movement 17 (1), 8-14, 2016
52016
Ocena sposobu zywienia studentek z kierunku wychowania fizycznego podczas letniego obozu sportowego
J Eksterowicz, M Napierala
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 59 (1), 75-82, 2008
32008
Somatic characteristics and motor capacity of 10-Year swimming pools from Basic School No. 60 in Bydgoszcz
M Szark-Eckardt, M Napierała, J Eksterowicz, W Zukow, R Łukaszewski
Collegium antropologicum 41 (3), 231-246, 2017
22017
Wskaźniki budowy somatycznej studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z kierunku wychowanie fizyczne w 2013 roku. Somatic construction indicators of Kazimierz
J Eksterowicz, M Napierała, W Zukow
Journal of Health Sciences 3 (10), 649-664, 2013
22013
Morphological Parameters of Physical Education Students in the Years 2006-2010
J Eksterowicz, M Napiera
Medical and Biological Sciences 26 (1), 19, 2012
22012
Budowa ciała wybranych kenijskich maratończyków= Body of selected Kenyan marathoners
J Eksterowicz, M Napierała, W Zukow
Journal of Health Sciences 4 (11), 212-221, 2014
12014
Dietary behaviours of physical education students in Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz living alone in rented apartments
J Eksterowicz
Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny 61 (3), 289-294, 2010
12010
Evaluation of the way of nutrition of the physical education students during summer sports camp
J Eksterowicz, M Napierała
Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny 59 (1), 75-82, 2008
12008
Wpływ odżywki białkowej na wybrane wskaźniki biochemiczne krwi oraz hematologiczne u biegaczy uprawiających średnie i długie biegi lekkoatletyczne
J Eksterowicz, Ś Ziemlański
11989
Effects of protein nutrient on selected blood biochemical and physiological parameters in middle long distance runners
J Eksterowicz, Ś Ziemlański
Biology of Sport 5 (1), 40-50, 1988
11988
Wpływ wysoko białkowej odżywki na wybrane parametry biochemiczne krwi i poziom cech motorycznych sportowców
J Eksterowicz, Ś Ziemlański
11987
Male students physique in accordance with Heath-Carter method
M Szark-Eckardt, J Eksterowicz, M Napierała
Collegium antropologicum 43 (2), 119-126, 2019
2019
Physical development of 10-year students from basic school no. 10 in Torun
M Gorczyński, M Napierała, J Eksterowicz, W Żukow
2018
The assessment of the female student physique in accordance with Heath-Carter method
J Eksterowicz, M Napierała, W Zukow
Collegium antropologicum 41 (2), 97-107, 2017
2017
Rola pielęgniarki w profilaktyce i leczeniu odleżyn= The role of the nurse in the prevention and treatment of pressure ulcers
E Chrzan, P Chrzan, W Zukow, M Napierała, J Eksterowicz
Journal of Education, Health and Sport 6 (12), 123-170, 2016
2016
Traditional Kitchen as a factor in the development of tourism in the region as an example Krajna
A Banaczkowska, J Eksterowicz, W Zukow
Pedagogy and Psychology of Sport 2 (2), 47-63, 2016
2016
Kuchnia tradycyjna jako czynnik wpływający na rozwój turystyki regionu na przykładzie Krajny= Traditional Kitchen as a factor in the development of tourism in the region as an
A Banaczkowska, J Eksterowicz, W Zukow
Journal of Education, Health and Sport 6 (2), 47-63, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20