Підписатись
Гурочкіна Вікторія Вікторівна, Hurochkina Viktoriya, Gurochkina V., Нurochkina V., Вікторія https
Гурочкіна Вікторія Вікторівна, Hurochkina Viktoriya, Gurochkina V., Нurochkina V., Вікторія https
Директор ННІ економіки, оподаткування та митної справи УДФСУ, д.е.н., професор кафедри економіки
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система захисту
ВВ Гурочкіна
Економіка: реалії часу, 51-57, 2015
392015
Estimation of Innovative Business Processes of the Enterprises in Conditions of Еmergence Economics
M Voynarenko, Z Varnalii, V Hurochkina, O Menchynska
Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), 2019
242019
Innovatsiinyi potentsial pidpryiemstva: sutnist ta systema zakhystu
VV Hurochkina
Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal, 21, 2015
212015
Формування та оцінювання науково-виробничого потенціалу підприємства
ВВ Гурочкіна
Науковий журнал «Економічний вісник Запорізької державної інженерної …, 2016
192016
Modeling the influence of economic factors on the management of business processes of cluster association enterprises
MP Voynarenko, MV Dykha, VV Hurochkina, OM Menchynska
122020
Modeling of Functional Dependence Emergent Qualities of Economic Systems
L Lazebnyk, N Nykytchenko, V Hurochkina, L Kravchenko
Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management (SMTESM 2019), 2019
122019
Innovative potential of enterprises: essence and system of protection
VV Hurochkina
Ekonomika: realii chasu 5 (21), 51-57, 2015
112015
Modeling Emergence Properties of Economic System
M Voynarenko, L Lazebnyk, V Hurochkina, O Kovalenko, O Menchynska
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
102020
Циркулярна економіка: українські реалії та можливості для промислових підприємств
ВВ Гурочкіна, МС Будзинська
Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування, 52-64, 2020
102020
Підвищення ролі іноземних інвестицій у поліпшенні міжнародної виробничої спеціалізації України
ВВ Гурочкіна
Економіст, 30-32, 2010
102010
Beneficial ownership chain and its evaluation arrangement
M Voynarenko, V Hurochkina, O Sushkova, I Yepifanova
Studies of Applied Economics 38 (4), 2020
92020
Стратегічні напрями інклюзивного розвитку України
ВВ Гурочкіна, ЮО Махортов
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 35-44, 2018
9*2018
Механізми залучення та використання іноземних інвестицій на підприємствах машинобудування
ВВ Гурочкіна
Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2011, 0
9
Applying fuzzy logic to modeling economic emergence
MP Voynarenko, VV Dzhedzhula, VV Hurochkina, IY Yepifanova, ...
WSEAS Transactions on Business and Economics. Vol. 18: 424-434., 2021
82021
Цифровізація сучасного соціально-економічного простору: боти та хмари
ВВ Гурочкіна, ЛВ Кравченко
6 2 (http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/), 35-39, 2018
82018
Iнтеграційні виробничі ланцюги та місце українського машинобудування в міжнародних рейтингах
ВВ Гурочкіна, ОМ Менчинська
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України …, 2018
82018
Сучасний стан та перспективи інвестування в основний капітал промислових підприємств України
ВВ Гурочкіна
Економічний простір 2 (23), 56-65, 2009
8*2009
Project management technologies in public administration
Z Aleinikova, O., Kravchenko, S., Нurochkina, V., Zvonar, V., Brechko, O ...
Journal of Management Information and Decision Sciences 23 (5), 564-576, 2020
72020
Stratehichni napriamy inkliuzyvnoho rozvytku Ukrainy.[Strategic directions of inclusive development of Ukraine]
YO Makhortov, VV Hurochkina
Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku 17, 35-44, 2018
72018
Tsyrkuliarna ekonomika: ukrainski realii ta mozhlyvosti dlia promyslovykh pidpryiemstv.[Circular economy: Ukrainian realities and opportunities for industrial enterprises]
VV Hurochkina, MS Budzynska
Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia–Economic …, 2020
62020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20