Ковшун Наталія
НазваПосиланняРік
Аналіз та планування проектів: навч. посібник
Н Ковшун
К.: Центр учбової літератури, 2008
542008
Водні ресурси на рубежі ХХІ ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення
МА Хвесик
К.: РВПС України НАН України, 564, 2005
72005
Управління використанням водних ресурсів на сучасному етапі: проблеми та перспективи
Н Ковшун
Регіональна економіка, 124-129, 2006
52006
Vuznachennya priorutetnux napryamiv derzhavnoj innovacijnoj polituku u paluno-energetuchnomu kompleksi Ukrajnu [Defining priorities of innovation policy in the energy sector of …
NE Kovshun, SZ Moschych
Tvorchij poshuk molodi–kurs na efektuvnist-Creative Search youth-rate …, 2016
32016
Аналіз системи рентних платежів у водогосподарському комплексі України
Н Ковшун
Економіст, 36-39, 2015
3*2015
До питання методології визначення еколого-економічної ефективності осушувальних меліорацій
МА Хвесик, НЕ Ковшун
Економіка України, 83-87, 1996
31996
NATURAL RESOURCES POTENTIAL AS INNOVATIVE AND INVESTMENT DEVELOPMENT PROSPECT
AY Yakymchuk, RL Navrotskyi, NE Kovshun
SCIENTIFIC BULLETIN OF POLISSIA, 179-186, 2017
22017
Multidisciplinary ecological complex as the organizational and economic structure of the coastal areas
NB Savina, NE Kovshun
Urban planning and coastal management: materials of the international …, 2016
22016
Формування фінансового механізму раціонального водокористування
ЛВ Левковська, КІ Рижова, НЕ Ковшун
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2012
22012
Актуальні проблеми раціонального використання водогосподарсько-меліоративного комплексу в сучасній економічній системі
К Рижова, НЕ Ковшун
Економіка природокористування і охорони довкілля, 249-254, 2010
22010
Оцінка еколого-економічного впливу дорожньо-транспортного комплексу на розвиток аграрної сфери
НЕ Ковшун, ОВ ХРАПАЛЬ
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2010
22010
Особливості застосування економічних методів у ре гулюванні водоспоживання
НЕ Ковшун, СВ Корнєв
Вісник Національного університету водного господар ства та …, 2007
22007
Evaluating the effectiveness of drainage reclamation based on ecological and economic approach
NE Kovshun
Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia [Environmental Economics …, 2000
22000
Удосконалення інвестиційної діяльності лісогосподарських підприємств
НЕ Ковшун, ТД Мельник
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2014
12014
Забезпечення наступності освіти при вивченні проектного менеджменту
Н Ковшун, О Левун
Нова педагогічна думка, 112-115, 2013
12013
Еколого-економiчна ефективнiсть осушувальних мелiорацiй в Полiському регiонi Украiни (на прикладi Рiвненськоi областi)
НЕ Ковшун
Нац. акад. наук Украiни. Рада по вивченню продуктив. сил Украiни, 2000
12000
Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) за освітньо-професійною програмою «Підприємництво …
НЕ Ковшун, ТВ Кузнєцова, ОМ Подлевська, ВМ Костриченко
2019
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова …
ЮВ Красовська, НЕ Ковшун
2019
Робоча програма «Товарознавство (Харчові продукти)» для студентів, які навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the …
НЕ Ковшун, ТІ Якимчук
2019
Робоча програма «Проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline Project Analysis specialty …
НЕ Ковшун
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20