Ковшун Наталія
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз та планування проектів: навч. посібник
Н Ковшун
К.: Центр учбової літератури, 2008
562008
Водні ресурси на рубежі ХХІ ст.: проблеми раціонального використання, охорони та відтворення
МА Хвесик
К.: РВПС України НАН України, 564, 2005
92005
The role of interactive marketing in agricultural investment attraction
V Koval, N Kovshun, O Plekhanova, S Kvitka, O Haran
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 19 (5.3), 877-884, 2019
52019
Управління використанням водних ресурсів на сучасному етапі: проблеми та перспективи
Н Ковшун
Регіональна економіка, 124-129, 2006
52006
До питання методології визначення еколого-економічної ефективності осушувальних меліорацій
МА Хвесик, НЕ Ковшун
Економіка України, 83-87, 1996
41996
NATURAL RESOURCES POTENTIAL AS INNOVATIVE AND INVESTMENT DEVELOPMENT PROSPECT
AY Yakymchuk, RL Navrotskyi, NE Kovshun
SCIENTIFIC BULLETIN OF POLISSIA, 179-186, 2017
32017
Vuznachennya priorutetnux napryamiv derzhavnoj innovacijnoj polituku u paluno-energetuchnomu kompleksi Ukrajnu [Defining priorities of innovation policy in the energy sector of …
NE Kovshun, SZ Moschych
Tvorchij poshuk molodi–kurs na efektuvnist-Creative Search youth-rate …, 2016
32016
Аналіз системи рентних платежів у водогосподарському комплексі України
Н Ковшун
Економіст, 36-39, 2015
3*2015
Multidisciplinary ecological complex as the organizational and economic structure of the coastal areas
NB Savina, NE Kovshun
Urban planning and coastal management: materials of the international …, 2016
22016
Формування фінансового механізму раціонального водокористування
ЛВ Левковська, КІ Рижова, НЕ Ковшун
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2012
22012
КОРПОРАТИВНІ УТВОРЕННЯ НА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ
НЕ Ковшун
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
22011
Еколого-економічна оцінка функціонування дорожньої мережі в аграрній сфері
ОВ Храпаль, ОВ Храпаль
Національний ун-т водного господарства та природокористування, 2010
22010
Актуальні проблеми раціонального використання водогосподарсько-меліоративного комплексу в сучасній економічній системі
К Рижова, НЕ Ковшун
Економіка природокористування і охорони довкілля, 249-254, 2010
22010
Оцінка еколого-економічного впливу дорожньо-транспортного комплексу на розвиток аграрної сфери
НЕ Ковшун, ОВ ХРАПАЛЬ
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2010
22010
Особливості застосування економічних методів у ре гулюванні водоспоживання
НЕ Ковшун, СВ Корнєв
Вісник Національного університету водного господар ства та …, 2007
22007
Evaluating the effectiveness of drainage reclamation based on ecological and economic approach
NE Kovshun
Ekonomika pryrodokorystuvannia i okhorony dovkillia [Environmental Economics …, 2000
22000
Система сталого водокористування як складова національної економіки
Н Ковшун
Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Черніг …, 2017
12017
Управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями агрохолдингів України
НЕ Ковшун, АО Радько
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 144-149, 2015
12015
Удосконалення інвестиційної діяльності лісогосподарських підприємств
НЕ Ковшун, ТД Мельник
Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно …, 2014
12014
Забезпечення наступності освіти при вивченні проектного менеджменту
Н Ковшун, О Левун
Нова педагогічна думка, 112-115, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20