Підписатись
Olesia Stoliarchuk / Столярчук Олеся Анатоліївна
Olesia Stoliarchuk / Столярчук Олеся Анатоліївна
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вікова психологія. Навч. посібник
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури, 384, 2012
4342012
Загальна психологія: навч. посіб.
Сергєєнкова, О.П., Столярчук, О.А., Коханова, О.П., Пасєка
Центр учбової літератури, 2012
1392012
Психологія сучасної сім’ї. Навч. посіб
ОА Столярчук
Кременчук: ПП Щербатих ОВ, 136, 2015
127*2015
Педагогічна психологія: навч. посіб.
Сергєєнкова, О.П., Столярчук, О.А., Коханова, О.П., Пасєка
Центр учбової літератури, 2012
45*2012
Криза фахового навчання як підґрунтя емоційного вигорання студентів
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2017
182017
Професійна самооцінка майбутнього фахівця: теорія і практика: навч.-метод. посіб.
ОА Столярчук
К.: Науковий світ.–2010.–103 с, 2010
182010
Психологія становлення особистості фахівця в умовах різновекторності універсуму: монографія
ОА Столярчук
Кременчук: ПП Щербатих ОВ, 2018
162018
Vikova psykholohiia [Age psychology]
OP Serhieienkova, OA Stoliarchuk, OP Kokhanova, OV Pasieka
Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.[in Ukrainian], 2012
162012
Вплив криз фахового навчання на формування професійної самооцінки майбутніх учителів
ОА Столярчук
Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. наук …, 2010
162010
НАВЧАННЯ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
ОА Столярчук
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія …, 2022
152022
Психологічні особливості формування самооцінки майбутніх учителів в умовах криз професійного навчання
ОА Столярчук
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012
142012
Професійна самооцінка фахівця: теорія і практика: навч.-метод. посіб.
ОА Столярчук
К.: Науковий світ, 2010
142010
Дослідження динаміки криз фахового навчання майбутніх учителів
ОА Столярчук
112010
Самооцінка як складова професійної самосвідомості фахівця: теоретичний аналіз
ОА Столярчук
Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Ун-ту менедж. освіти АПН України …, 2009
112009
Особистісний потенціал як засіб самореалізації сучасної молоді
ОП Коханова, ОА Столярчук
Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості, 189-196, 2019
102019
Самоактуалізація як чинник становлення особистості майбутнього фахівця
ОА Столярчук
Innovative Solutions in Modern Science: scientific journal, 129-139, 2017
102017
Вплив емоційного стану викладача на пізнавальну діяльність студентів
ОА Столярчук
Вища школа, 79-82, 2006
102006
Academic procrastination as a challenge for students’ mental health in the context of distance learning and the virtual world during the Covid-19 pandemic
K Salata, O Dobrodum, O Ishchuk
International Journal of Computer Science and Network Security, 276-284, 2022
82022
Психологічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ
ОА Столярчук
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2016
82016
Вплив мотивів навчання студентів на формування їх кар’єрних орієнтацій
ОА Столярчук
Педагогічний процес: теорія і практика, 21-25, 2016
82016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20