Петро Михайлович Леоненко / Petro Leonenko / Петр Михайлович Леоненко
Петро Михайлович Леоненко / Petro Leonenko / Петр Михайлович Леоненко
ДННУ "Академія фінансового управління"
Verified email at afu.kiev.ua
TitleCited byYear
Історія економічних учень: навч. посіб.
ПІ Юхименко, ПМ Леоненко
К.: Знання-прес, 302-308, 2000
2832000
Сучасні економічні теорії: підручник
АА Чухно, ПІ Юхименко, ПМ Леоненко
К.: Знання 878, 2007
1132007
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
К.: нання, 2004
942004
Сучасні економічні системи: Навч. посіб
ПМ Леоненко, ОІ Черепніна
К.: Знання 206, 429, 2006
612006
та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник/За загальною ред. ОД Василика
ПМ Леоненко, ПІ Юхименко, АА Ільєнко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
422005
та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник/За загальною ред. ОД Василика
ПМ Леоненко, ПІ Юхименко, АА Ільєнко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
422005
та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник/За загальною ред. ОД Василика
ПМ Леоненко, ПІ Юхименко, АА Ільєнко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
422005
Економічна історія: Навч. посіб
ПМ Леоненко, ПІ Юхименко
К.: Знання-Прес, 331, 2004
402004
Економічна історія: Навч. посіб
ПМ Леоненко, ПІ Юхименко
К.: Знання-Прес, 331, 2004
402004
Економічна історія: навчальний посібник
ІАА Юхименко П.І., Леоненко П.М.
Біла Церква, БДАУ, 2002., 2002
40*2002
Teoriia finansiv [Theory of finance]
OD Vasylyk
Kyiv: Nios, 2000
362000
Історія економічних учень: підручник
ПМ Леоненко
К.: Знання, 188, 2008
342008
Економічна історія: Навч. посіб
ПІ Юхименко, ПМ Леоненко, АА Ільєнко
К.: Вікар, 2006
282006
Теорія фінансів
ВМ Федосов, ВМ Федосов, ВМ Опарін, ВМ Опарин, ВМ Суторміна, ...
Київ: Центр учбової літератури, 2010
252010
Історія економіки та економічної думки: підручник
ПІ Юхименко, ПМ Леоненко
К.: Знання 646, 2011
242011
Методологічні аспекти історії української економічної думки (ХІХ-ХХ ст.): монографія
ПМ Леоненко
К.: ІАЕ УААН, 2004
242004
Соціальне ринкове господарство
ВГ Бодров, АІ Кредисов, ПМ Леоненко
К.: Либідь, 1995
231995
Соціальне ринкове господарство. Навчальний посібник.
ЛПМ Бодров В.Г., Кредисов А.І.
К.: Либідь, 1995., 1995
231995
Instytutsionalno-informatsiina ekonomika [Institutional and information economy]
AA Chukhno, PM Leonenko, PI Yukhymenko
Kyiv: Znannia, 2010
172010
Istoriia ekonomichnykh fluchen'[History of economic studies]
VD Bazylevych, PM Leonenko, NI Hrazhevs' ka, TV Hajdaj
Znannia, Кyiv, Ukraine, 2005
172005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20