Петро Михайлович Леоненко / Petro Leonenko / Петр Михайлович Леоненко
Петро Михайлович Леоненко / Petro Leonenko / Петр Михайлович Леоненко
ДННУ "Академія фінансового управління"
Verified email at afu.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія економічних учень: навч. посіб.
ПІ Юхименко, ПМ Леоненко
К.: Знання-прес, 302-308, 2000
3212000
Інституціонально-інформаційна економіка: підручник
АА Чухно, П Юхименко, П Леоненко
К.: Знання 687, 3, 2010
1772010
Сучасні економічні теорії: підручник
АА Чухно, ПІ Юхименко, ПМ Леоненко
К.: Знання 878, 2007
1262007
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
К.: Знання 1300, 2004
1192004
Сучасні економічні системи: Навч. посіб
ПМ Леоненко, ОІ Черепніна
К.: Знання 206, 429, 2006
722006
Teoriia finansiv [Theory of finance]
OD Vasylyk
Kyiv: NIOS [in Ukrainian], 2000
682000
Економічна історія: навч. посіб.
ПМ Леоненко, ПІ Юхименко
К.: Знання-Прес, 331, 2004
482004
Економічна історія: навч. посіб.
ПМ Леоненко, ПІ Юхименко
К.: Знання-Прес, 331, 2004
482004
Економічна історія: навчальний посібник
ІАА Юхименко П.І., Леоненко П.М.
Біла Церква, БДАУ, 2002., 2002
48*2002
та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник/За загальною ред. ОД Василика
ПМ Леоненко, ПІ Юхименко, АА Ільєнко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
462005
та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник/За загальною ред. ОД Василика
ПМ Леоненко, ПІ Юхименко, АА Ільєнко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
462005
та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник/За загальною ред. ОД Василика
ПМ Леоненко, ПІ Юхименко, АА Ільєнко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
462005
Історія економічних учень: підручник
ПМ Леоненко, ПІ Юхименко
К.: Знання, 188, 2008
392008
Теорія фінансів
ВМ Федосов, ВМ Федосов, ВМ Опарін, ВМ Опарин, ВМ Суторміна, ...
Київ: Центр учбової літератури, 2010
352010
Історія економіки та економічної думки: підручник
ПІ Юхименко, ПМ Леоненко
К.: Знання 646, 2011
342011
Економічна історія: Навч. посіб.–2-ге вид., стер
ПІ Юхименко
К.: Вікар, 2006
322006
Соціальне ринкове господарство
ВГ Бодров, АІ Кредисов, ПМ Леоненко
К.: Либідь, 1995
321995
Соціальне ринкове господарство. Навчальний посібник.
ЛПМ Бодров В.Г., Кредисов А.І.
К.: Либідь, 1995., 1995
321995
Istoriia ekonomichnykh fluchen'[History of economic studies]
VD Bazylevych, NI Hrazhevska, LM Leonenko, TH Hayday, ...
Kyyiv: Znannya [in Ukrainian], 2006
262006
Методологічні аспекти історії української економічної думки (ХІХ–ХХ ст.). Монографія
ПМ Леоненко
К.: ІАЕ УААН, 2004
252004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20