Підписатись
Петро Михайлович Леоненко / Petro Leonenko / Петр Михайлович Леоненко
Петро Михайлович Леоненко / Petro Leonenko / Петр Михайлович Леоненко
ДННУ "Академія фінансового управління"
Підтверджена електронна адреса в afu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Історія економічних учень: навч. посіб.
ПІ Юхименко, ПМ Леоненко
К.: Знання-прес, 302-308, 2000
3002000
Інституціонально-інформаційна економіка: підручник
АА Чухно, ПІ Юхименко, ПМ Леоненко
К.: Знання 687, 3, 2010
2182010
Сучасні економічні теорії: підручник
АА Чухно, ПІ Юхименко, ПМ Леоненко
К.: Знання 878, 2007
1672007
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
підручник у, 312-324, 2004
1452004
Teoriia finansiv [Theory of finance]
OD Vasylyk
Kyiv: NIOS [in Ukrainian], 2000
1192000
Історія економічних учень: підручник
ПІ Юхименко, ПМ Леоненко
К.: Знання 583, 1, 2005
1022005
Сучасні економічні системи: Навч. посіб
ПМ Леоненко, ОІ Черепніна
К.: Знання 206, 429, 2006
812006
Економічна історія: навчальний посібник
ІАА Юхименко П.І., Леоненко П.М.
Біла Церква, БДАУ, 2002., 2002
58*2002
Теорія фінансів
ВМ Федосов, ВМ Федосов, ВМ Опарін, ВМ Опарин, ВМ Суторміна, ...
Київ: Центр учбової літератури, 2010
512010
Економічна історія: Навч. посіб
ПІ Юхименко, ПМ Леоненко, АА Ільєнко
К.: Вікар, 2004
50*2004
та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник/За загальною ред. ОД Василика
ПМ Леоненко, ПІ Юхименко, АА Ільєнко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
442005
Соціальне ринкове господарство. Навчальний посібник.
ЛПМ Бодров В.Г., Кредисов А.І.
К.: Либідь, 1995., 1995
411995
Історія економіки та економічної думки
ПІ Юхименко
Білоцерківський навчально-науково-виробничий комплекс «Освіта», 2019
382019
Історія економічних учень: навчальний посібник
ПІ Юхименко, ПМ Леоненко
К.: Знання-Прес 583, 58-66, 2005
352005
Instytutsionalno-informatsiina ekonomika
AA Chukhno, PI Yukhymenko, PM Leonenko
Kуіv: Znannia [in Ukrainian], 2010
322010
Методологічні аспекти історії української економічної думки (ХІХ-ХХ ст.): монографія
ПМ Леоненко
К.: ІАЕ УААН, 2004
282004
Iнституцiонально-iнформацiйна економiка: пiдручник
АА Чухно, ПМ Леоненко, ПI Юхименко
АА Чухно, ПМ Леоненко, ПI Юхименко; за, 687, 2010
242010
Методологiя дослiдження процесiв трансформацiї економiчних систем у сучасних теорiях
ЄМ Кирилюк, АМ Прощаликiна
Сумський державний університет, 2011
232011
История экономических учений
ВД Базилевич, НИ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
Киев: Знання 1, 6-68, 2006
202006
Istoriia ekonomichnykh fluchen [History of economic studies]
VD Bazylevych, NI Hrazhevska, LM Leonenko, TH Hayday, ...
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2006
202006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20