Максим Забаштанський / Maksym Zabashtanskyi
Максим Забаштанський / Maksym Zabashtanskyi
Chernihiv Polytechnic National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства
ММ Забаштанський
Актуальні проблеми економіки, 48, 2005
362005
Бюджетний менеджмент
ЛО Коваленко, СМ Зеленський, ММ Забаштанський
К.: Видавничий дім «Слово», 2011
152011
Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні
ММ Забаштанський
Київ: Кондор, 2016
13*2016
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ Спеціальність 08.00. 08-гроші, фінанси і кредит
ДПА УКРАЇНИ, ММ ЗАБАШТАНСЬКИЙ
11*2008
Концептуальні підходи до формування політики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери
ММ Забаштанський
Актуальні проблеми економіки, 103-108, 2010
82010
Структурна багаторівнева модель аналізу фінансового стану комунального підприємства
ММ Забаштанський
Актуальні проблеми економіки, 85, 2008
82008
Роль економічної діагностики у забезпеченні ефективності концесійної діяльності
ММ Забаштанський, ТВ Забаштанська, АВ Роговий
Проблеми і перспективи економіки та управління, 259-264, 2015
52015
Математичні моделі фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери
ММ Забаштанський
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 29-34, 2010
52010
Соціальна відповідальність концесійної діяльності в Україні
ММ Забаштанський
Інноваційна економіка, 23-27, 2013
42013
Сучасні аспекти організації праці на підприємствах будівельної галузі України
ММ Забаштанський, ЯМ Булах
Проблеми і перспективи економіки та управління, 106-114, 2016
32016
Бюджетний аналіз в системі бюджетного планування
АБ Літош, ММ Забаштанський, СМ Зеленський
Вісник ЧДТУ, 282-288, 2011
32011
Передумови визначення типу політики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери
ММ Забаштанський
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 117-122, 2010
3*2010
Інноваційні джерела фінансування розвитку житлового будівництва в Україні
ММ Забаштанський, ЮВ Євтушенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 116-120, 2017
22017
Концептуальні засади стимулювання праці персоналу підприємства
М Забаштанський, І Сирбу
Проблеми і перспективи економіки та управління, 45-52, 2016
22016
Теоретичні засади та практичні аспекти ціноутворення житлово-комунального господарства україни
ОВ Абакуменко, ПО Лукяшко, АВ Роговий, ММ Забаштанський
Проблеми і перспективи економіки та управління, 56-63, 2015
22015
Особливості управління оборотними активами агропромислових підприємств України
ММ Забаштанський, ТВ Забаштанська
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
22012
Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: Монографія: у 2-х ч.
ІС Каленюк.
22009
Здобутки і проблеми євроінтеграційних зрушень в Україні на сучасному етапі
ВБ Тропіна, НО Алєшугіна, ТМ Пшенична, НІ Холявко, ІІ Кичко, ...
Чернігів: ЧНТУ, 2018
12018
Modern aspects of conducting forensic accounting expertise in Ukraine
M Zabashtanskyi, V Surzhyk, L Borisenko
Проблеми і перспективи економіки та управління, 169-175, 2017
12017
Роль концесій у забезпеченні сталого регіонального розвитку
ММ Забаштанський
Економіка та держава, 59-61, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20