Максим Забаштанський / Maksym Zabashtanskyi
Максим Забаштанський / Maksym Zabashtanskyi
Chernihiv Polytechnic National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства
ММ Забаштанський
Актуальні проблеми економіки, 48, 2005
372005
Бюджетний менеджмент
ЛО Коваленко, СМ Зеленський, ММ Забаштанський
К.: Видавничий дім «Слово», 2011
152011
Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні
ММ Забаштанський
Київ: Кондор, 2016
13*2016
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ Спеціальність 08.00. 08-гроші, фінанси і кредит
ДПА УКРАЇНИ, ММ ЗАБАШТАНСЬКИЙ
11*2008
Структурна багаторівнева модель аналізу фінансового стану комунального підприємства
ММ Забаштанський
Актуальні проблеми економіки, 85, 2008
82008
Концептуальні підходи до формування політики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери
ММ Забаштанський
Актуальні проблеми економіки, 103-108, 2010
72010
Роль економічної діагностики у забезпеченні ефективності концесійної діяльності
ММ Забаштанський, ТВ Забаштанська, АВ Роговий
Проблеми і перспективи економіки та управління, 259-264, 2015
52015
Соціальна відповідальність концесійної діяльності в Україні
ММ Забаштанський
Інноваційна економіка, 23-27, 2013
42013
Математичні моделі фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери
ММ Забаштанський
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 29-34, 2010
42010
Сучасні аспекти організації праці на підприємствах будівельної галузі України
ММ Забаштанський, ЯМ Булах
Проблеми і перспективи економіки та управління, 106-114, 2016
32016
Бюджетний аналіз в системі бюджетного планування
АБ Літош, ММ Забаштанський, СМ Зеленський
Вісник ЧДТУ, 282-288, 2011
32011
Інноваційні джерела фінансування розвитку житлового будівництва в Україні
ММ Забаштанський, ЮВ Євтушенко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 116-120, 2017
22017
Концептуальні засади стимулювання праці персоналу підприємства
М Забаштанський, І Сирбу
Проблеми і перспективи економіки та управління, 45-52, 2016
22016
Теоретичні засади та практичні аспекти ціноутворення житлово-комунального господарства україни
ОВ Абакуменко, ПО Лукяшко, АВ Роговий, ММ Забаштанський
Проблеми і перспективи економіки та управління, 56-63, 2015
22015
Особливості управління оборотними активами агропромислових підприємств України
ММ Забаштанський, ТВ Забаштанська
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
22012
Передумови визначення типу політики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери
ММ Забаштанський
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 117-122, 2010
2*2010
Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України: Монографія: у 2-х ч.
ІС Каленюк.
22009
Modern aspects of conducting forensic accounting expertise in Ukraine
M Zabashtanskyi, V Surzhyk, L Borisenko
Проблеми і перспективи економіки та управління, 169-175, 2017
12017
Роль концесій у забезпеченні сталого регіонального розвитку
ММ Забаштанський
Економіка та держава, 59-61, 2015
12015
Роль концесій у фінансовому забезпеченні транспортної системи України
ММ Забаштанський
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20