Підписатись
Максим Забаштанський / Maksym Zabashtanskyi
Максим Забаштанський / Maksym Zabashtanskyi
Національний університет "Чернігівська політехніка" / Chernihiv Polytechnic National University
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства
ММ Забаштанський
Актуальні проблеми економіки, 48, 2005
392005
Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні
ММ Забаштанський
Київ: Кондор, 2016
28*2016
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ Спеціальність 08.00. 08-гроші, фінанси і кредит
ДПА УКРАЇНИ, ММ ЗАБАШТАНСЬКИЙ
23*2008
Innovative instruments of monetary and fiscal policy
D Danylyshyn, M Dubyna, M Zabashtanskyi, N Ostrovska, K Blishchuk, ...
Universal Journal of Accounting and Finance, 2021
162021
Соціальні медіа як сучасний інструмент просування бренда
НЛ Савицька, ТВ Забаштанська, ММ Забаштанський, ВА Борисович
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2020
132020
Роль економічної діагностики у забезпеченні ефективності концесійної діяльності
ММ Забаштанський, ТВ Забаштанська, АВ Роговий
Проблеми і перспективи економіки та управління, 259-264, 2015
132015
Rol ekonomichnoi diahnostyky u zabezpechenni efektyvnosti kontsesiinoi diialnosti.[The role of economic diagnostics in ensuring the efficiency of concession activities]
MM Zabashtanskyi, TV Zabashtanska, AV Rohovyi
Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia–Problems and prospects of …, 2015
112015
Сучасні аспекти організації праці на підприємствах будівельної галузі України
ММ Забаштанський, ЯМ Булах
Проблеми і перспективи економіки та управління, 106-114, 2016
92016
Роль фінансово-кредитних установ у стратегічному розвитку сфери охорони здоров’я
М Дубина, М Забаштанський, А Роговий
Проблеми і перспективи економіки та управління, 64-73, 2020
82020
Mechanism of financial planning optimization in the corporations
B Mayorova, Zabashtanskyi, Zhuk, Zveruk
International Journal of Managemen, 846-857, 2020
82020
Соціальна відповідальність концесійної діяльності в Україні
ММ Забаштанський
Інноваційна економіка, 23-27, 2013
82013
Концептуальні підходи до формування політики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання комунальної сфери
ММ Забаштанський
Актуальні проблеми економіки, 103, 2010
82010
Структурна багаторівнева модель аналізу фінансового стану комунального підприємства
ММ Забаштанський
Актуальні проблеми економіки, 85, 2008
82008
Бюджетний менеджмент
ЛО Коваленко, СМ Зеленський, ММ Забаштанський
К.: Видавничий дім «Слово», 2011
72011
Концептуальні засади стимулювання праці персоналу підприємства
М Забаштанський, І Сирбу
Проблеми і перспективи економіки та управління, 45-52, 2016
62016
Finansove zabezpechennia komunalnoi sfery
MM Zabashtanskyi
Financial support of the communal sphere]: avtoref. dys.... kand. ekon. nauk …, 2009
62009
Пріоритетні підходи до фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні
ММ Забаштанський, ІМ Зуб
Проблеми і перспективи економіки та управління, 093-100, 2020
52020
Особливості управління оборотними активами агропромислових підприємств України
ММ Забаштанський, ТВ Забаштанська
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління …, 2012
52012
Financial Support of the Healthcare Development in the Conditions of Digitalization
N Kasianova, V Matviyiv, M Zabashtanskyi, M Dubyna, A Rogovyi, ...
Universal Journal of Public Health 10 (2), 209-218, 2022
42022
Сучасні аспекти фінансового забезпечення інвестиційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства
М Забаштанський, А Роговий
Науковий вісник Полісся, 121-128, 2020
42020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20