Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту
Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту
Кіровоградський національний технічний університет (Kirovohrad National Technical University)
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика вибору структури і складу систем електропостачання з відновлювальними джерелами
ТГ Сабірзянов, МВ Кубкін, ВП Солдатенко
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2011
62011
Математичні моделі синхронних двигунів на постійних магнітах для синтезу систем автоматичного керування високоефективними електроприводами
ПГ Плєшков, ІВ Савеленко, АВ Некрасов
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
42015
Розробка та комп’ютерне моделювання режимів роботи первинного вимірювального перетворювача ожеледоутворення
ОА Козловський, МВ Кубкін, ІС Грищук
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2011
32011
Оптимальне керування пристроєм РПН силового трансформатора, що працює в мережі з глухозаземленою нейтраллю.
ПГ Плєшков, ВВ Зінзура, МВ Кубкін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 0
3
Оптимальне керування режимами напруг низьковольтних розподільних електричних мереж із ви-користанням регулюючих пристроїв силових трансформаторів
ПГ Плєшков, ЮА Леванцова, ВВ Зінзура
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв …, 2017
22017
Розробка багатокритерійних моделей та засобів управління енерговикористанням у навчальних закладах
ВП Розен, СП Денисюк, ПГ Плєшков
22011
До питання оцінки енергетичних ресурсів сонця та вітру в Кіровоградській області
МВ Кубкін, ПГ Плєшков, ТГ Сабірзянов, ВП Солдатенко
Вісник ХНТУСГ ім. П. Ваеиленка. Техн. науки. Випуск 102, 50_51, 0
2
Оцінка можливостей використання термоелектричних модулів для часткового заміщення електропостачання від мережі у сільській місцевості Кіровоградської області
ПГ Плєшков, СП Плєшков, ПГ Стець
ЦНТУ, 2017
12017
Розробка та експериментальне дослідження фіксатора коротких замикань для повітряних електричних мереж напругою 110–150 кВ
АІ Котиш, ПГ Плєшков, АЮ Орлович, ОІ Сіріков, АВ Некрасов
КНТУ, 2016
12016
A measuring transducer in the system of technical diagnosis of overhead lines icing in electrical distribution networks
O Kozlovskyi, D Trushakov, S Rendzinyak
Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2015
12015
Підвищення рівня енергофективності технічного університету шляхом оптимізації енергетичного балансу
МІ Черновол, ПГ Плєшков, СВ Серебренніков, ІВ Савеленко, ...
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2015
12015
Розробка фіксатора коротких замикань для повітряних ліній електропередач напругою 110–150 кВ
ПГ Плєшков, АІ Котиш, ОІ Сіріков
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин i апаратiв …, 2015
12015
Теоретичні засади оптимального керування пристроєм РПН силового трансформатора за векторним критерієм
ПГ Плєшков, ВВ Зінзура, МВ Кубкін
КНТУ, 2011
12011
Визначення критичного струму витоку для контролю секторних забруднень високовольтних ізоляторів
АЮ Орлович, ПГ Пєшков, СВ Серебренніков, ОІ Сіріков
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 210-214, 2010
12010
Моніторинг якості електричної енергії у системі енергетичного менеджменту підприємства
ПГ Плєшков, СВ Серебренніков, ОІ Сіріков, ГВ Безкровна
ХНТУСГ, 2010
12010
Визначення економічної ефективності комплексної електроенергетичної системи для сільського господарства
ПГ Плєшков, ВП Солдатенко
КНТУ, 2010
12010
Маркетингове дослідження тенденції електроспоживання на роздрібному ринку електроенергії
ПГ Плєшков, СВ Серебренніков, ОІ Сіріков, ІК Греськов
ХНТУСГ, 2010
12010
Исследование потерь активной мощности в асинхронном электродвигателе в функции скольжения
ВВ Овчаров, СВ Овчаров, РВ Телюта, ОВ Юдина
НТУ" ХПИ", 2009
12009
Визначення умов розвитку ферорезонансу в повітряних мережах з трансформаторами напруги типу НАМИ
АІ Котиш, ПГ Плєшков, АИ Котыш, ПГ Плешков
Електротехніка і Електромеханіка, 2003
12003
Частотні характеристики силових трансформаторів
ПГ Плєшков, МВ Кубкін, ВВ Зінзура
Вісник ХДТУСГ ім. П. Василенка. Техн.. науки. Випуск 116, 124-126, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20