Кицак Тарас Григорович Kitsak Taras
Кицак Тарас Григорович Kitsak Taras
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
НазваПосиланняРік
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
49*2012
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2010
42*2010
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
182017
Інноваційні напрями розвитку корпоративної культури на вітчизняних підприємствах
ТГ Кицак, ІФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
142014
Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04
ТГ Кицак
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008
102008
Основні напрями формування корпоративної культури на підприємстві
ТГ Кицак
Формування ринкової економіки. Зб. наук. пр.–К.: КНЕУ, 27-29, 2007
82007
Структура корпоративної культури та її роль у розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві [Електронний ресурс]
ТГ Кицак
Режим доступу: www. ir. kneu. kiev. ua 8080, 2010
62010
Вітчизняні реалії становлення корпоративної культури на підприємствах
ТГ Кицак
Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. Ін-т …, 2014
52014
Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку
ТГ Кицак, ТГ Кицак, ІФ Коваленко, ИФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
4*2016
Monitoring of the social and labor sphere as an instrument of regulation and improving industrial relations at the enterprise
TH Kitsak
Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia. …, 2004
22004
Соціально-трудові відносини: теорія та практика
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Петюх, ВН Петюх, ТГ Кицак, ТГ Кицак, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Колективно-договірне регулювання оплати праці: проблеми та напрями удосконалення
ТГ Кицак, ТГ Кицак, ІФ Коваленко, ИФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
12015
Соціалізація та десоціалізація відносин між працею і капіталом як тенденція розвитку соціально-трудових відносин на рубежі ХХ—ХХІ століття
ІФ Коваленко, ТГ Кицак, ОВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12013
Корпоративні цінності в контексті соціалізації відносин у сфері праці
ТГ Кицак
Засновник та видавець Державний вищий навчальний заклад «Київський …, 2011
12011
Українська модель нової соціальної політики: стан, тренди і домінанти
ТГ Кицак, ТГ Кицак
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Инновационное развитие организации на основе корпоративной социальной ответственности
ТГ Кицак, ТГ Кицак, ИФ Коваленко, ІФ Коваленко
Pixel Zielona Gora, 2017
2017
Національна ідея як основа формування нової моделі економічного розвитку України в умовах системної трансформації та глобалізації
ТГ Кицак, ТГ Кицак, ІФ Коваленко, ИФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Імперативи та інноваційні механізми забезпечення гідної праці в умовах становлення нової економіки
АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Петюх, ОО Герасименко, СО Цимбалюк, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
Реалізація концепції гідної праці на основі соціальної відповідальності бізнесу
ТГ Кицак
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20