Кицак Тарас Григорович Kitsak Taras
Кицак Тарас Григорович Kitsak Taras
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
85*2012
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2010
52*2010
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
212017
Інноваційні напрями розвитку корпоративної культури на вітчизняних підприємствах
ТГ Кицак, ІФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
192014
Вітчизняні реалії становлення корпоративної культури на підприємствах
ТГ Кицак
Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. Ін-т …, 2014
152014
Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04
ТГ Кицак
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008
152008
Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку
ТГ Кицак, ТГ Кицак, ІФ Коваленко, ИФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
10*2016
Основні напрями формування корпоративної культури на підприємстві
ТГ Кицак, ТГ Кицак
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
102007
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
92015
Структура корпоративної культури та її роль у розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві
ТГ Кицак
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2011
92011
Соціально-трудові аспекти соціальної згуртованості суспільства
ТГ Кицак, ВВ Кирилюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
32013
Monitoring of the social and labor sphere as an instrument of regulation and improving industrial relations at the enterprise
TH Kitsak
Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia. …, 2004
22004
Соціальна відповідальність як фактор забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організації
ТГ Кицак, ТГ Кицак
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Соціально-трудові відносини: теорія та практика
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Петюх, ВН Петюх, ТГ Кицак, ТГ Кицак, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Колективно-договірне регулювання оплати праці: проблеми та напрями удосконалення
ТГ Кицак, ТГ Кицак, ІФ Коваленко, ИФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Соціалізація та десоціалізація відносин між працею і капіталом як тенденція розвитку соціально-трудових відносин на рубежі ХХ—ХХІ століття
ІФ Коваленко, ТГ Кицак, ОВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12013
Корпоративні цінності в контексті соціалізації відносин у сфері праці
ТГ Кицак
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011
12011
Розвиток корпоративної соціальної відповідальності
ТГ Кицак, ТГ Кицак, АС Боса
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Коучинг в розвитку управлінського персоналу компаній
ТГ Кицак, ТГ Кицак, І Кулінич
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності
АМ Колот, ГС Лопушняк, СО Цимбалюк, ТГ Кицак, ОІ Кравчук, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20