Кицак Тарас Григорович Kitsak Taras
Кицак Тарас Григорович Kitsak Taras
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
65*2012
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2010
54*2010
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
192017
Інноваційні напрями розвитку корпоративної культури на вітчизняних підприємствах
ТГ Кицак, ІФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
162014
Вітчизняні реалії становлення корпоративної культури на підприємствах
ТГ Кицак
Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. Ін-т …, 2014
122014
Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04
ТГ Кицак
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008
122008
Структура корпоративної культури та її роль у розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві
ТГ Кицак
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2011
82011
Основні напрями формування корпоративної культури на підприємстві
ТГ Кицак, ТГ Кицак
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
82007
Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку
ТГ Кицак, ТГ Кицак, ІФ Коваленко, ИФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
5*2016
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
32015
Соціалізація та десоціалізація відносин між працею і капіталом як тенденція розвитку соціально-трудових відносин на рубежі ХХ—ХХІ століття
ІФ Коваленко, ТГ Кицак, ОВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
22013
Monitoring of the social and labor sphere as an instrument of regulation and improving industrial relations at the enterprise
TH Kitsak
Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia. …, 2004
22004
Соціально-трудові відносини: теорія та практика
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Петюх, ВН Петюх, ТГ Кицак, ТГ Кицак, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Колективно-договірне регулювання оплати праці: проблеми та напрями удосконалення
ТГ Кицак, ТГ Кицак, ІФ Коваленко, ИФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Соціально-трудові аспекти соціальної згуртованості суспільства
ТГ Кицак, ВВ Кирилюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12013
Корпоративні цінності в контексті соціалізації відносин у сфері праці
ТГ Кицак
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011
12011
Еволюція соціальної відповідальності бізнесу в цифровій економіці: тренди, тенденції, домінанти
ТГ Кицак, ТГ Кицак
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку
АМ Колот, ВМ Петюх, ОО Герасименко, СО Цимбалюк, ТГ Кицак, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Українська модель нової соціальної політики: стан, тренди і домінанти
ТГ Кицак, ТГ Кицак
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку особистості майбутніх фахівців
РА Калениченко, ГЮ Мустафаєв
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20