Подписаться
Кицак Тарас Григорович Kytsak Taras
Кицак Тарас Григорович Kytsak Taras
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
151*2012
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2010
67*2010
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
302017
Вітчизняні реалії становлення корпоративної культури на підприємствах
ТГ Кицак
Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. Ін-т …, 2014
242014
Інноваційні напрями розвитку корпоративної культури на вітчизняних підприємствах
ТГ Кицак, ІФ Коваленко
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 171-177, 2014
232014
Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04
ТГ Кицак
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008
212008
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
162015
Основні напрями формування корпоративної культури на підприємстві
ТГ Кицак, ТГ Кицак
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
132007
Структура корпоративної культури та її роль у розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві
ТГ Кицак
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2011
122011
Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку
ТГ Кицак, ІФ Коваленко
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 103-108, 2016
10*2016
Посилення конкурентоспроможності ринку праці України в нових соціально-економічних реаліях
Ю Маршавін, Т Кицак, В Кирилюк
Економіка та суспільство, 2022
42022
Соціальна відповідальність як фактор забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організації
ТГ Кицак, ТГ Кицак
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
32018
Соціально-трудові аспекти соціальної згуртованості суспільства
ТГ Кицак, ВВ Кирилюк
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 171-175, 2013
32013
PROBLEMS OF STABILIZATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATIONAL CHANGES AND MARTIAL LAW IN UKRAINE
M Karpa, O Akimov, T Kitsak
Public Administration and Law Review, 24-31, 2022
22022
Соціалізація та десоціалізація відносин між працею і капіталом як тенденція розвитку соціально-трудових відносин на рубежі XX—XXI століття
ІФ Коваленко, ТГ Кицак, ОВ Шевчук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 104-112, 2013
22013
Monitoring of the social and labor sphere as an instrument of regulation and improving industrial relations at the enterprise
TH Kitsak
Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia. …, 2004
22004
Features of the Implementation of Public Authority in the Context of Modern International Security Challenges: Information Component
O Borysenko, T Kitsak, R Pasichnyi, L Akimova, M Karpa, O Akimov
IJCSNS. International Journal of Computer Science and Network Security 22 (8 …, 2022
12022
Modernization of social dialogue as an imperative for developing social responsibility by business organizations in Ukraine
ЮН Тарас Кицак, Галина Лопушняк, Юрій Маршавін, Олена Ястремська
Problems and Perspectives in Management 1 (19), pp. 487-498, 2021
1*2021
Діалог зі стейкхолдерами як інструмент забезпечення стійкості бізнес-організації
ТГ Кицак, ТГ Кицак
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
12020
Соціально-трудові відносини: теорія та практика
АМ Колот, ВМ Петюх, ТГ Кицак, АВ Василик, НС Власенко, С Войчех, ...
Соціально-трудова сфера в умовах глобальних викликів: тенденції, проблеми …, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20