Подписаться
Кицак Тарас Григорович Kytsak Taras
Кицак Тарас Григорович Kytsak Taras
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
99*2012
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2010
56*2010
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
252017
Інноваційні напрями розвитку корпоративної культури на вітчизняних підприємствах
ТГ Кицак, ІФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
202014
Вітчизняні реалії становлення корпоративної культури на підприємствах
ТГ Кицак
Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. Ін-т …, 2014
202014
Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04
ТГ Кицак
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008
172008
Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку
ТГ Кицак, ТГ Кицак, ІФ Коваленко, ИФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
11*2016
Структура корпоративної культури та її роль у розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві [Електронний ресурс]
ТГ Кицак
Режим доступу: www. ir. kneu. kiev. ua 8080, 2010
112010
Основні напрями формування корпоративної культури на підприємстві
ТГ Кицак, ТГ Кицак
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
102007
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
72015
Соціально-трудові аспекти соціальної згуртованості суспільства
ТГ Кицак, ВВ Кирилюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
32013
Monitoring of the social and labor sphere as an instrument of regulation and improving industrial relations at the enterprise
TH Kitsak
Visnyk Tekhnolohichnoho universytetu Podillia. …, 2004
22004
Modernization of social dialogue as an imperative for developing social responsibility by business organizations in Ukraine
ЮН Тарас Кицак, Галина Лопушняк, Юрій Маршавін, Олена Ястремська
Problems and Perspectives in Management 1 (19), pp. 487-498, 2021
1*2021
Social responsibility as a factor in ensuring the competitiveness of a business organization
T Kitsak
Social and labour relations: theory and practice 8 (2), 27-34, 2018
12018
Соціальна відповідальність як фактор забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організації
ТГ Кицак, ТГ Кицак
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Колективно-договірне регулювання оплати праці: проблеми та напрями удосконалення
ТГ Кицак, ТГ Кицак, ІФ Коваленко, ИФ Коваленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
Соціалізація та десоціалізація відносин між працею і капіталом як тенденція розвитку соціально-трудових відносин на рубежі ХХ—ХХІ століття
ІФ Коваленко, ТГ Кицак, ОВ Шевчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12013
Корпоративні цінності в контексті соціалізації відносин у сфері праці
ТГ Кицак
ДВНЗ" Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2011
12011
Інвестиційно-інноваційне відновлення зайнятості в умовах подолання наслідків коронавірусної пандемії
ЮМ Маршавін, ЮН Маршавин, ТГ Кицак, ТГ Кицак
Національний університет «Львівська політехніка», 2021
2021
Глобалізація ринку праці: нові виклики для України і невивчені уроки минулого
ЮМ Тарас Кицак
Одеса, ЦЕДР, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20