Підписатись
Кицак Тарас Григорович Kytsak Taras
Кицак Тарас Григорович Kytsak Taras
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія/[АМ Колот, ОА Грішнова та ін.]; за наук. ред. АМ Колота
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2012
161*2012
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2010
71*2010
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
332017
Інноваційні напрями розвитку корпоративної культури на вітчизняних підприємствах
ТГ Кицак, ІФ Коваленко
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 171-177, 2014
272014
Вітчизняні реалії становлення корпоративної культури на підприємствах
ТГ Кицак
Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. Ін-т …, 2014
262014
Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04
ТГ Кицак
Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008
242008
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
172015
Основні напрями формування корпоративної культури на підприємстві
ТГ Кицак
Формування ринкової економіки. Зб. наук. пр.–К.: КНЕУ, 27-29, 2007
112007
Структура корпоративної культури та її роль у розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві [Електронний ресурс]
ТГ Кицак
Режим доступу: www. ir. kneu. kiev. ua 8080, 2010
102010
Features of the implementation of public authority in the context of modern international security challenges: Information component
O Borysenko, T Kitsak, R Pasichnyi, L Akimova, M Karpa, O Akimov
IJCSNS. International Journal of Computer Science and Network Security 22 (8 …, 2022
82022
Problems of stabilization of the system of public administration under the conditions of decentralizational changes and martial law in Ukraine
M Karpa, O Akimov, T Kitsak
Public Administration and Law Review, 24-31, 2022
62022
Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку
ТГ Кицак, ІФ Коваленко
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 103-108, 2016
6*2016
Social protection of military personnel in Ukraine: state and regional guarantees
M Karpa, O Akimov, T Kitsak
Public Administration and Law Review, 16-23, 2022
52022
Посилення конкурентоспроможності ринку праці України в нових соціально-економічних реаліях
Ю Маршавін, Т Кицак, В Кирилюк
Економіка та суспільство, 2022
52022
Formuvannia korporatyvnoi kultury v protsesi rozvytku sotsialno-trudovykh vidnosyn na pidpryiemstvi [Formation of corporate culture in the process of development of social and …
TH Kytsak
Kyiv.[in Ukrainian], 2008
52008
Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання і вдосконалення процесу соціально-трудових відносин на підприємстві
ТГ Кицак
Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки, 229-232, 2004
52004
Модернізація ринку праці на засадах концепту соціальної відповідальності як базова умова відновлення України
ВАО Кицак Т.Г., Маршавін Ю.М.
Проблеми сучасних трансформацій, 2023
4*2023
Modernization of social dialogue as an imperative for developing social responsibility by business organizations in Ukraine
ЮН Тарас Кицак, Галина Лопушняк, Юрій Маршавін, Олена Ястремська
Problems and Perspectives in Management 1 (19), pp. 487-498, 2021
4*2021
Соціально-трудові аспекти соціальної згуртованості суспільства
ТГ Кицак, ВВ Кирилюк
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 171-175, 2013
42013
Dialogue with stakeholders as a tool to ensure the sustainability of a business organization
T Kytsak, Y Marshavin
Social and Labour Relations: Theory and Practice 10 (1), 21-24, 2020
32020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20