Подписаться
Ірина Бурлакова
Ірина Бурлакова
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ЮМ Завдов'єва, ТВ Бабій, ...
Сумський державний університет, 2020
2232020
Экономика развития
ЛГ Мельник, АВ Кубатко, ИМ Бурлакова, ТА Васильева, АЛ Гавриленко, ...
Университетская книга, 2017
2082017
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ГА Мішеніна, ...
Університетська книга, 2018
1972018
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, ОС Романко, ...
Університетська книга, 2012
1702012
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацкий, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Эффекты от использования энергетических природных ресурсов в странах Европейского союза и Украине
ВИ Вороненко, ИМ Бурлакова
Економіка та держава, 61-66, 2018
662018
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ІО Галиця, СО Самаль, ...
Університетська книга, 2015
582015
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
562009
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
502010
Государственное регулирование рыночных процессов в современной экономике
СГ Емельянов, ЛН Борисоглебская, ЛГ Мельник, ОП Овчинникова, ...
Агентство печати и литературы" АПЛИТ", 2010
392010
Управление социально-экономическим потенциалом устойчивого сбалансированного развития региона
ЛГ Мельник, ИБ Дегтярева, ИМ Бурлакова
Инновационная Россия: опыт регионального развития: сборник научных трудов …, 2009
362009
Современные тенденции в управлении социально-экономическим развитием территории
СГ Емельянов, ОН Марганова, АА Бурдейный, АВ Кубатко, ...
АПЛИТ, 2010
232010
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, СМ Ілляшенко, ЛГ Мельник, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
192010
Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу
ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа
Центр екологічної освіти та інформації, 2012
15*2012
Формирование основных направлений развития «зеленой» экономики в Украине
ЛГ Мельник, И Сотник, ИМ Бурлакова
Режим доступа: http://sustainabledevelopment. ru/index. php, 2012
102012
Екологізація економіки як передумова досягнення сталого розвитку
ЛГ Мельник, ОІ Мельник, ІМ Бурлакова
Видавництво СумДУ, 2011
92011
Економіка і бізнес
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ЮВ Чорток, ТВ Бабій, ІЄ Ярова, ...
Університетська книга, 2021
82021
Здоров'я як психосоціальна проблема
І Бурлакова
Психологія і суспільство, 128-131, 2007
72007
Науково-методична основа екологiзацiї життєвого циклу продукцiї як складова еколого-економiчного механiзму забезпечення сталого розвитку
ІМ Бурлакова
" ВТД" Університетська книга", 2009
62009
Методы решения экологических проблем
ЛГ Мельник, ОА Лукаш, ВН Авдасёв, СС Беляева, ПИ Бида, ...
Сумский национальный аграрный университет, 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20