Ірина Бурлакова
Ірина Бурлакова
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономика развития
ЛГ Мельник, АВ Кубатко, ИМ Бурлакова, ТА Васильева, АЛ Гавриленко, ...
Университетская книга, 2017
1792017
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2019
1182019
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацький, ...
Университетская книга, 2009
1022009
Економіка енергетики
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ВГ Боронос, ВГ Боронос, ІО Галиця, ...
Університетська книга, 2015
412015
Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу
ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа
Центр екологічної освіти та інформації, 2012
40*2012
Передумови ефективності освітніх трансформацій у контексті сталого розвитку на основі формування екополісу
ЛГ Мельник, ОВ Шкарупа
Центр екологічної освіти та інформації, 2012
40*2012
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
382010
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
382009
Управление социально-экономическим потенциалом устойчивого сбалансированного развития региона
ЛГ Мельник, ИБ Дегтярева, ИМ Бурлакова
Инновационная Россия: опыт регионального развития: сборник научных трудов …, 2009
292009
Современные тенденции в управлении социально-экономическим развитием территории
СГ Емельянов, ОН Марганова, АА Бурдейный, АВ Кубатко, ...
АПЛИТ, 2010
212010
Формирование основных направлений развития «зеленой» экономики в Украине
ЛГ Мельник, И Сотник, ИМ Бурлакова
Режим доступа: http://sustainabledevelopment. ru/index. php, 2012
92012
Екологізація економіки як передумова досягнення сталого розвитку
ЛГ Мельник, ОІ Мельник, ІМ Бурлакова
Видавництво СумДУ, 2011
92011
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, СМ Ілляшенко, ЛГ Мельник, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
92010
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ТВ Бабій, ІМ Бурлакова, ...
Сумський державний університет, 2020
62020
Здоров'я як психосоціальна проблема
І Бурлакова
Психологія і суспільство, 128-131, 2007
62007
Еколого-економічний потенціал використання біогазових технологій у сільському господарстві
ІМ Бурлакова, ОВ Кубатко, ЄІ Зябіна
Сумський державний університет, 2013
52013
Економічний механізм забезпечення сталого розвитку на основі екологізації життєвого циклу продукції
ІМ Бурлакова
Вид-во СумДУ, 2010
52010
Науково-методична основа екологiзацiї життєвого циклу продукцiї як складова еколого-економiчного механiзму забезпечення сталого розвитку
ІМ Бурлакова
" ВТД" Університетська книга", 2009
52009
Особливості податкового навантаження на підприємства [Електронний ресурс]
ІМ Бурлакова
Режим доступу: http://essuir. sumdu. edu. ua/bitstream/123456789/36863/1 …, 2016
42016
Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ “Еко-Сумщина”
ЛГ Мельник, ПС Кочур, ОФ Балацький, СМ Ілляшенко, АВ Васильєв, ...
" ВТД" Університетська книга", 2008
42008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20