Подписаться
Oksana Taran, Taran O.,Таран Оксана Миколаївна, Таран О.М.
Oksana Taran, Taran O.,Таран Оксана Миколаївна, Таран О.М.
STATE BIOTECHNOLOGICAL UNIVERSITY (SBTU), Kharkiv, Ukraine/ ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене btu.kharkiv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління: навч. посібник
ОМ Таран
Харків:Вид-во Харк. нац. аграр. ун-ту, 2004
20*2004
Comprehensive assessment of the economic consequences of the COVID¬19 pandemic
KI S. Simak, Yu. Davydiuk, N. Burdeina, M. Budiaiev, O. Taran
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu,, P.168-173, 2020
12*2020
Теоретичні засади формування системи стратегічного управління організацією
ОМ Таран, ЮЛ Філімонов, ЮС Таран
Вісник ХНАУ Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць http://visen.knau …, 2019
122019
Менеджмент
ОМ Таран
Харків, 2019
52019
Стратегічне управління: навч. посібник
ОМ Таран, НВ Кондратюк
Х.: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2014
52014
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
ГП Пасемко, ОМ Таран
Економіка та супільство, https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-, 2022
32022
Бенчмаркінг як інструмент конкурентного аналізу підприємства
ОМ Таран
Зб. наук. праць ТДАУ (економічні науки), 333-337, 2010
32010
Circular economy model: generating benefits for sustainable development
O Mandych, N Babko, G Pasemko, O Girzheva, O Taran
Ekonomichnyy analiz 33 (1), 252-257, 2023
22023
Теоретичні засади диверсифікації як стратегії розвитку галузі сільського господарства
МС Сорокотяга, ОМ Таран
Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні …, 2022
22022
Ефективність виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах: монографія
ОВ Ульянченко, НВ Кондратюк, ОМ Таран
Харк. нац. агр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015
22015
Державне регулювання аграрного сектору під час війни (на прикладі Харківської області)
Г Пасемко, О Таран
Економіка та суспільство, 2023
12023
Survival Analysis Methods for Assessing the Anti-Money Laundering System Effectiveness
ndr, V Hordiienko, G Pasemko, O Taran, O Smihunova
WSEAS Transactions on Business and Economic, 1185-1206, 2023
1*2023
Використання форсайт практик в публічному управлінні
ОМ Таран, ГП Пасемко
Харків: ДБТУ, 2023
12023
Технології управління в системі публічного управління та адміністрування
ОМ Таран
Харків: ДБТУ, 2022
12022
Інтелектуальна специфіка людського капіталу підприємств України
ГП Пасемко, ЛГ Бага, ГЄ Бєсєдіна, НВ Порохняк
Харків: ХНАУ, 2021
12021
Сленговий потенціал семантичного класу числа в українській, англійській та чеській мовах
О Таран
12020
Критерії оцінювання та показники результативності державного регулювання аграрних відносин
ГП Пасемко, ТМ Лозинська
Харків: Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2015
12015
Методичні рекомендації до виконання курсової (кваліфікаційної) роботи з методики навчання іноземних мов
О Пономаренко, В Смелянська, О Таран
Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2024
2024
Програма атестаційного екзамену для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
ОМ Таран, ЮМ Сагачко, ТВ Власенко, СІ Міненко, ОП Ткаченко
Харків: ДБТУ, 2024
2024
Стратегічний форсайт в публічному управлінні
ОМ Таран, ГП Пасемко
Харків: ДБТУ, 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20