Подписаться
Прокопович Леонід Борисович
Прокопович Леонід Борисович
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, кафедра обліку і економічного аналізу
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuos.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Центри відповідальності та облік витрат
ЛБ Прокопович
Наукові праці: Збірник НаУКМА 9, 39-41, 2001
62001
Проблеми обліку нематеріальних активів в Україні
ВД Малярчина, ЛБ Прокопович
Молодий вчений, 921-925, 2018
52018
Елементи методу управлінського обліку
ЛБ Прокопович, ПМ Майданевич
Актуальні проблеми економіки. Науковий журнал, 265-271, 2010
5*2010
Аналіз виробничих запасів в системі управління ресурсним потенціалом підприємства
ЛБ Прокопович, ІМ Стойкова
Молодий вчений, 1014-1017, 2017
32017
Раціоналізація облікових процедур визначення оподатковуваного прибутку підприємств
ЛБ Прокопович, СВ Шевчук
Наукові праці: науково-методичний журнал 275 (Вип. 263), 84-89, 2016
32016
Напрями вдосконалення бюджетного процесу на машинобудівному підприємстві
ЛБ Прокопович, ВВ Івата
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
3*2012
Учет затрат по видам деятельности на предприятиях промышленности
ЛБ Прокопович, СА Бурлан
Проблеми економіки. Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем …, 2014
2*2014
Характеристика підходів до формування планово-облікових одиниць у суднобудуванні
ЛБ Прокопович, ВВ Івата
Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. Херсон: Міжнародний університет …, 2012
22012
Система управління центрами відповідальності та показники керованості
ЛБ Прокопович
Вісник Хмельницького національного університету 1 (№ 5 Ч.2), 71-74, 2005
2*2005
Організація внутрішнього контролю адміністративних витрат підприємства
ЛБ Прокопович, АВ Шинкаренко
Молодий вчений, 1021-1025, 2017
12017
Облік адміністративних витрат в умовах децентралізованої системи управління підприємством
ЛБ Прокопович, АВ Шинкаренко, НВ Шевчук
Наукові праці: науково-методичний журнал 275 (Вип. 263), 84-89, 2017
12017
Трудовий потенціал миколаївського регіону: стан, проблеми та шляхи їх вирішення
ЛБ Прокопович, ВФ Кондратьєва
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Ч.3, 105-110, 2012
12012
Актуальні питання удосконалення нормативного регулювання бухгалтерського обліку товарів
ЛБ Прокопович, СВ Шевчук
Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і …, 2010
12010
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами V курсу денної форми навчання (VI курсу заочної форми навчання) інженерно-економічного факультету спеціальності 7 …
ЛБ Прокопович, ВА Воробйов, СВ Шевчук
Миколаїв: НУК, 2007
1*2007
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами V курсу денної форми навчання (VI курсу заочної форми навчання) інженерно-економічного факультету спеціальності 7 …
ЛБ Прокопович, ВВ А., ШС В.
Миколаїв: НУК, 2007
1*2007
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами спеціальності „Облік і аудит”
ЛБ Прокопович, ВД Пантелєєв, СВ Шевчук
Миколаїв: УДМТУ, 2002
1*2002
ОЦІНЮВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Л Прокопович
Економіка та суспільство, 2022
2022
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ
Л Прокопович, О Баланенко, А Колодка
Економіка та суспільство, 2021
2021
Рекомендовано до друку вченою радою Чорно-морського національного університету імені Петра Могили (протокол № 7 від 30 серпня 2021 р.).
ЛБ Прокопович
2021
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
ЛБ Прокопович, АВ Шинкаренко, НО Шевчук
Кірін РС, д. ю. н., доцент, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20