Підписатись
Прокопович Леонід Борисович
Прокопович Леонід Борисович
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, кафедра обліку і економічного аналізу
Підтверджена електронна адреса в nuos.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Центри відповідальності та облік витрат
ЛБ Прокопович
Наукові праці: Збірник НаУКМА 9, 39-41, 2001
62001
Проблеми обліку нематеріальних активів в Україні
ВД Малярчина, ЛБ Прокопович
Молодий вчений, 921-925, 2018
52018
Елементи методу управлінського обліку
ЛБ Прокопович, ПМ Майданевич
Актуальні проблеми економіки. Науковий журнал, 265-271, 2010
5*2010
Аналіз виробничих запасів в системі управління ресурсним потенціалом підприємства
ЛБ Прокопович, ІМ Стойкова
Молодий вчений, 1014-1017, 2017
32017
Раціоналізація облікових процедур визначення оподатковуваного прибутку підприємств
ЛБ Прокопович, СВ Шевчук
Наукові праці: науково-методичний журнал 275 (Вип. 263), 84-89, 2016
32016
Напрями вдосконалення бюджетного процесу на машинобудівному підприємстві
ЛБ Прокопович, ВВ Івата
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
3*2012
Учет затрат по видам деятельности на предприятиях промышленности
ЛБ Прокопович, СА Бурлан
Проблеми економіки. Харків: Науково-дослідний центр індустріальних проблем …, 2014
2*2014
Характеристика підходів до формування планово-облікових одиниць у суднобудуванні
ЛБ Прокопович, ВВ Івата
Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. Херсон: Міжнародний університет …, 2012
22012
Система управління центрами відповідальності та показники керованості
ЛБ Прокопович
Вісник Хмельницького національного університету 1 (№ 5 Ч.2), 71-74, 2005
2*2005
Організація внутрішнього контролю адміністративних витрат підприємства
ЛБ Прокопович, АВ Шинкаренко
Молодий вчений, 1021-1025, 2017
12017
Облік адміністративних витрат в умовах децентралізованої системи управління підприємством
ЛБ Прокопович, АВ Шинкаренко, НВ Шевчук
Наукові праці: науково-методичний журнал 275 (Вип. 263), 84-89, 2017
12017
Трудовий потенціал миколаївського регіону: стан, проблеми та шляхи їх вирішення
ЛБ Прокопович, ВФ Кондратьєва
Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Ч.3, 105-110, 2012
12012
Актуальні питання удосконалення нормативного регулювання бухгалтерського обліку товарів
ЛБ Прокопович, СВ Шевчук
Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і …, 2010
12010
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами V курсу денної форми навчання (VI курсу заочної форми навчання) інженерно-економічного факультету спеціальності 7 …
ЛБ Прокопович, ВА Воробйов, СВ Шевчук
Миколаїв: НУК, 2007
1*2007
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами V курсу денної форми навчання (VI курсу заочної форми навчання) інженерно-економічного факультету спеціальності 7 …
ЛБ Прокопович, ВВ А., ШС В.
Миколаїв: НУК, 2007
1*2007
Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студентами спеціальності „Облік і аудит”
ЛБ Прокопович, ВД Пантелєєв, СВ Шевчук
Миколаїв: УДМТУ, 2002
1*2002
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ГРУПИ
Л Прокопович, О Баланенко, А Колодка
Економіка та суспільство, 2021
2021
Рекомендовано до друку вченою радою Чорно-морського національного університету імені Петра Могили (протокол № 7 від 30 серпня 2021 р.).
ЛБ Прокопович
2021
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
ЛБ Прокопович, АВ Шинкаренко, НО Шевчук
Кірін РС, д. ю. н., доцент, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут …, 2020
2020
Діагностика формування та оптимізація структури капіталу підприємств будівельної галузі
КЛ Нетудихата, ЛБ Прокопович, КО Сачава
Агросвіт, 108-117, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20