Follow
Ірина Кушнірецька / Irina Kushniretska
Ірина Кушнірецька / Irina Kushniretska
Unknown affiliation
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Extracting and classification the semi-structured data of web-systems
I Pelekh
Computational linguistics and intelligent systems (2), 2018, 139-145, 2018
102018
Application of MashUp Technology for Dynamic Integration of Semi-Structured Data
I Kushniretska, A Berko
Видавництво Львівської політехніки, 2013
102013
Аналіз інформаційних ресурсів системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у Web-середовищі
ІІ Кушнірецька, ОІ Кушнірецька, АЮ Берко
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
52014
Determination of the structure and content of input information resources for Mashup system
I Kushniretska, O Kushniretska, A Berko
Technology Audit and Production Reserves 20 (6/3), 4-9, 2014
42014
Semi-structured data dynamic integration mashup system
I Kushniretska
2016 XIth International Scientific and Technical Conference Computer …, 2016
32016
Designing of structural ontological data systems model for mash-up integration process
I Kushniretska, O Kushniretska, A Berko
Applied Computer Science 11 (1), 39-50, 2015
22015
Семантичний пошук і зберігання даних науково-технічної інформаційної системи
ОІ Кушнірецька, ІІ Кушнірецька, АЮ Берко
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
22015
The ontological model of knowledge of scientific and technical information system
II Kushniretska, BA Kushniretska О
Computer Science and Information Technologies (CSIT'2014): proc. of the IX …, 2014
22014
Застосування онтологій і метамоделей для динамічної інтеграції слабоструктурованих даних
ІІ Кушнірецька, ОІ Кушнірецька, АЮ Берко
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
22014
Cистемa підтримки прийняття рішень для виборця з використанням фасетного методу класифікації
ІІ Кушнірецька, ЛВ Чирун
Видавництво Львівської політехніки, 2011
22011
Інформаційна технологія динамічної інтеграції слабоструктурованих даних у web-системах
ІІ Кушнірецька
Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2017, 2017
12017
Forming of the semistructured data dynamic integration mash-up system content
I Kushniretska
Applied Computer Science 11 (3), 34--43, 2015
12015
Проектування системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних на основі технології Mash-Up
ІІ Кушнірецька, ОІ Кушнірецька, АЮ Берко
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2015
12015
Методика «чорної скриньки» та агентно-орієнтованого підходу для забезпечення Mash-Up інтеграції інформаційних ресурсів
І Кушнірецька, А Берко
Інформація, комунікація, суспільство 2014, 62, 2014
12014
Визначення структури і змісту вхідних інформаційних ресурсів для роботи Мешап-системи
ІІ Кушнірецька, ОІ Кушнірецька, АЮ Берко
Технологический аудит и резервы производства 6 (3 (20)), 4-9, 2014
12014
Застосування онтологій і метамоделей для динамічної інтеграції слабоструктурованих даних
АЮ Берко, ІІ Кушнірецька, ОІ Кушнірецька
Видавництво Львівської політехніки, 2014
2014
Специфіка впливу соціальної комунікації в мережі Internet на людину
А Берко, І Кушнірецька, О Кушнірецька
Видавництво Львівської політехніки, 2013
2013
Проектування системи підтримки прийняття рішень виборця у вигляді веб-сайта
ОМ Верес, ІІ Кушнірецька
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
Система підтримки прийняття рішень для виборця у вигляді веб-сайту
ІІ Кушнірецька
Видавництво Львівської політехніки, 2012
2012
ANALYSIS OF INFORMATION RESOURCES IN DYNAMIC SEMI-STRUCTURED WEB DATA INTEGRATION SYSTEM
I Kushniretska, O Kushniretska, A Berko
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20