Рендович Петро Михайлович, Rendovych P.
Рендович Петро Михайлович, Rendovych P.
к. е. н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Теоретико-ретроспективні підходи до поняття «фінансові ресурси»
ПМ Рендович
Формування ринкових відносин в Україні, 76, 2007
102007
Інвестиційний клімат України: реалії та перспективи
П РЕНДович
Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп …, 2005
72005
Аналіз діяльності банківських установ на фінансовому ринку України
ВД Юхимчук, ПМ Рендович
Інноваційна економіка, 203-207, 2014
32014
Спеціальні (вільні) економічні зони
МВ Стецько, П Рендович
Фінансова система України: зб. наук. праць.–Острог: Видавництво …, 2006
32006
Моніторинг структури капіталу підприємств санаторно-курортного комплексу
ПМ Рендович
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
22011
Пріоритетні напрями фінансування курортно-рекреаційної діяльності в Україні
ПМ Рендович
Science, 19, 2010
22010
Сутність та особливості курортно-рекреаційної діяльності
ПМ Рендович
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
22009
Управління фінансами санаторно-курортних установ в умовах євроінтеграції
ПМ Рендович
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009
22009
Шляхи еволюції в Україні ринку страхування життя
ПМ Рендович, ГМ Кулина
ІФНТУНГ, 2017
2017
Авторський колектив
ЛТ Гораль, МІ Крупка, НВ Ткаченко
2017
Управління грошовими потоками інвестиційної діяльності підприємств
ПМ Рендович
Світ фінансів, 111-120, 2017
2017
Костецький ВВ
ПМ Рендович
ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 155, 2016
2016
Роль та значення корпоративної соціальної відповідальності як складової частини управління фінансами підприємств
ВВ Костецький, ПМ Рендович
Причорноморські економічні студії, 150-153, 2016
2016
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ
ЛМ Алексеєнко
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2012
2012
Теоретико-ретроспективні підходи до поняття "фінансові ресурси"
РП М.
Формування ринкових відносин в Україні, 38-42, 2007
2007
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку еконо-міки важливе місце відводиться рекреаційно-оздоровчій діяль
ПМ Рендович
Фінансове забезпечення підприємств санаторно-курортного комплексу
ПМ Рендович
Петро Михайлович Рендович.–Тернопіль: ТНЕУ, 2012.–214 с, 0
Авторський колектив
МІ Крупка, ОО Терещенко, НВ Ткаченко
СУЧАСНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
ЮЗ Рибачок, ПМ Рендович
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РУХОМ ГРОШОВИХ КОШТІВ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
ВП Паламарчук, ПМ Рендович
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20