Рендович Петро Михайлович, Rendovych P.
Рендович Петро Михайлович, Rendovych P.
к. е. н., доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-ретроспективні підходи до поняття" фінансові ресурси"
ПМ Рендович
Формування ринкових відносин в Україні, 2007
112007
Інвестиційний клімат України: реалії та перспективи
П РЕНДович
Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп …, 2005
72005
Аналіз діяльності банківських установ на фінансовому ринку України
ВД Юхимчук, ПМ Рендович
Інноваційна економіка, 203-207, 2014
32014
Спеціальні (вільні) економічні зони
МВ Стецько, П Рендович
Фінансова система України: зб. наук. праць.–Острог: Видавництво …, 2006
32006
Моніторинг структури капіталу підприємств санаторно-курортного комплексу
ПМ Рендович
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
22011
Пріоритетні напрями фінансування курортно-рекреаційної діяльності в Україні
ПМ Рендович
Наука й економіка., 2010
22010
Сутність та особливості курортно-рекреаційної діяльності
ПМ Рендович
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
22009
Управління фінансами санаторно-курортних установ в умовах євроінтеграції
ПМ Рендович
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009
22009
Фінансове забезпечення підприємств санаторно-курортного комплексу
ПМ Рендович
Петро Михайлович Рендович.–Тернопіль: ТНЕУ, 2012.–214 с, 0
2
Управління грошовими потоками інвестиційної діяльності підприємств
ПМ Рендович
Світ фінансів, 111-120, 2018
12018
Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації
ІС Гуцал, ЛМ Алексеєнко, ВГ Дем'янишин, ОВ Кнейслер, ТМ Болгар, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
12015
Теоретичні основи організації діяльності рекреаційно-оздоровчого комплексу регіону
РВ Цьома, ПМ Рендович
Тернопіль: ТНЕУ, 2017
2017
Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України
ОВ Кнейслер, ІС Гуцал, ОР Квасовський, ВВ Костецький, ГМ Кулина, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
2017
Вдосконалення організаційної структури управління підприємствами санаторно-курортної сфери
РВ Цьома, ПМ Рендович
Тернопіль: ТНЕУ, 2017
2017
Шляхи еволюції в Україні ринку страхування життя
ПМ Рендович, ГМ Кулина
ІФНТУНГ, 2017
2017
Авторський колектив
ЛТ Гораль, МІ Крупка, НВ Ткаченко
2017
Зарубіжний досвід фінансово-кредитної підтримки малих підприємств на регіональному рівні
ПМ Рендович
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
2016
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ
ВВ Костецький, ПМ Рендович
Одеса, ПУ" Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій", 2016
2016
Технологія формування політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі
ТА Влох, ПМ Рендович
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
2016
Теоретичні аспекти політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі
ТА Влох, ПМ Рендович
Тернопіль, ТНЕУ, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20