Follow
Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
ОНЕУ, кафедра економіки підприємства
Verified email at oneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення (на прикладі ТОВ МАСТЕР-АВІА)
НО Павлова
1532020
Економічна ефективність: сутність та форми
ВО Літвінова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 43-45, 2014
342014
Проблеми класифікації факторів конкурентоспроможності продукції
ВО Літвінова
Видавництво УжНУ, 2011
222011
Методы оценки конкурентоспособности: проблемы классификации
ВА Литвинова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія Економіка.–2012.–Вип 6 (2…, 2012
162012
Повышение корректности сравнительных оценок конкурентоспособности продукции на основе таксономического анализа
ВА Литвинова
Інноваційна економіка, 31, 2012
162012
Графічні методі дослідження у аналізі рівня конкурентоспроможності продукції
ВО Літвінова
Бізнес Інформ, 53-56, 2012
122012
Порівняльний аналіз розрахункових методів визначення рівня конкурентоспроможності продукції
ВО Літвінова
Вісник соціально-економічних досліджень, 81-87, 2013
112013
Теоретичні засади ефективності використання енергії на підприємстві
ОС Літвінов, ВО Літвінова
Вісник соціально-економічних досліджень, 86-91, 2010
62010
Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции
Ю Егупов, В Литвинова
Економіст, 73-78, 2012
42012
Графические методы исследования в анализе уровня конкурентоспособности продукции
ВА Литвинова
Бизнес Информ, 53-56, 2012
22012
Таксономічний аналіз як метод оцінки конкурентоспроможності продукту
ВО Літвінова
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2012
22012
Підвищення ефективності використання товарних запасів торговельного підприємства
ВО Літвінова, РВ Грінченко
Проблеми системного підходу в економіці, 78-82, 2017
12017
Повышение конкурентоспособности продукции: проблемы определения эффективности
ВА Литвинова
Бизнес Информ, 252-256, 2013
12013
ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ (KPIS) ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
ВО Літвінова, ЛІ Ісмаілова
НАУКОВИИ ВІСНИК 1 (4), 115, 2023
2023
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ АБ ПІВДЕННИЙ)
ВО Літвінова, ДІ Кравчук
НАУКОВИИ ВІСНИК, 220, 2023
2023
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ JEL сlassification: E220; G230
ВО Літвінова
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ, 68, 2022
2022
Розрахункові чеки в Україні: сучасний стан та проблеми використання у безготівкових операціях
ВО Літвінова
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2021
2021
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КАНАЛАХ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНИХ РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ВО Літвінова
Підприємництво і торгівля, 48-52, 2020
2020
АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ СТАРТАПІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ВО Літвінова, ВС Малишко, ІМ Танасюк
Відповідальні за випуск, 44, 2019
2019
ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ІНІЦІЮВАННЯ СТАРТАПІВ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ВО Літвінова, ОС Літвінов, ВС Малишко
Відповідальні за випуск, 239, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20