Подписаться
Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
ОНЕУ, кафедра економіки підприємства
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення (на прикладі ТОВ «МАСТЕР-АВІА»)
НО Павлова
1332020
Економічна ефективність: сутність та форми
ВО Літвінова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 43-45, 2014
302014
Проблеми класифікації факторів конкурентоспроможності продукції
ВО Літвінова
Видавництво УжНУ, 2011
222011
Методы оценки конкурентоспособности: проблемы классификации
ВА Литвинова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка 6 (2), 235-240, 2012
152012
Повышение корректности сравнительных оценок конкурентоспособности продукции на основе таксономического анализа
ВА Литвинова
Інноваційна економіка, 31, 2012
152012
Графічні методі дослідження у аналізі рівня конкурентоспроможності продукції
ВО Літвінова
Бізнес Інформ, 53-56, 2012
122012
Порівняльний аналіз розрахункових методів визначення рівня конкурентоспроможності продукції
ВО Літвінова
Вісник соціально-економічних досліджень, 81-87, 2013
112013
Теоретичні засади ефективності використання енергії на підприємстві
ОС Літвінов, ВО Літвінова
Вісник соціально-економічних досліджень, 86-91, 2010
62010
Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции
Ю Егупов, В Литвинова
Економіст, 73-78, 2012
32012
Графические методы исследования в анализе уровня конкурентоспособности продукции
ВА Литвинова
Бизнес Информ, 53-56, 2012
22012
Таксономічний аналіз як метод оцінки конкурентоспроможності продукту
ВО Літвінова
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2012
22012
Таксономічний аналіз як метод оцінки конкурентоспроможності продукту
ВО Літвінова
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2012
22012
Оцінка ефективності співвідношення оплати праці та використання робочої сили
ВО Літвінова, ОЮ Кобилінський
Науковий вісник одеського національного економічного університету, 104-109, 2022
12022
Повышение конкурентоспособности продукции: проблемы определения эффективности
ВА Литвинова
Бизнес Информ, 252-256, 2013
12013
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ JEL сlassification: E220; G230
ВО Літвінова
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ, 68, 2022
2022
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КАНАЛАХ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНИХ РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ВО Літвінова
Підприємництво і торгівля, 48-52, 2020
2020
АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКИХ СТАРТАПІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
ВО Літвінова, ВС Малишко, ІМ Танасюк
Відповідальні за випуск, 44, 2019
2019
ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА ІНІЦІЮВАННЯ СТАРТАПІВ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ВО Літвінова, ОС Літвінов, ВС Малишко
Відповідальні за випуск, 239, 2019
2019
Розвиток молодіжного підприємництва у вищому закладі освіти
ВС Малишко, ВО Літвінова, ОС Літвінов
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2019
2019
Політичні аспекти розвитку газової галузі України
ВО Літвінова
Бизнес Информ, 102-108, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20