Подписаться
Вікторія Літвінова
Вікторія Літвінова
ОНЕУ, кафедра економіки підприємства
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення (на прикладі ТОВ «МАСТЕР-АВІА»)
НО Павлова
862020
Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности продукции
ВА Литвинова
Економіка. Управління. Інновації, 162-168, 2012
292012
Економічна ефективність: сутність та форми
ВО Літвінова
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 43-45, 2014
212014
Проблеми класифікації факторів конкурентоспроможності продукції
ВО Літвінова
Видавництво УжНУ, 2011
192011
Повышение корректности сравнительных оценок конкурентоспособности продукции на основе таксономического анализа
ВА Литвинова
Інноваційна економіка, 31, 2012
152012
Методы оценки конкурентоспособности: проблемы классификации
ВА Литвинова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка 6 (2), 235-240, 2012
142012
Порівняльний аналіз розрахункових методів визначення рівня конкурентоспроможності продукції
ВО Літвінова
Вісник соціально-економічних досліджень, 81-87, 2013
92013
Графічні методі дослідження у аналізі рівня конкурентоспроможності продукції
ВО Літвінова
Бізнес Інформ, 53-56, 2012
52012
Теоретичні засади ефективності використання енергії на підприємстві
ОС Літвінов, ВО Літвінова
Вісник соціальноекономічних досліджень–2010-№, 86-91, 2010
52010
Механизм обоснования эффективных путей и формирования оптимальной программы повышения конкурентоспособности продукции
Ю Егупов, В Литвинова
Економіст, 73-78, 2012
32012
Таксономічний аналіз як метод оцінки конкурентоспроможності продукту
ВО Літвінова
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2012
22012
Повышение конкурентоспособности продукции: проблемы определения эффективности
ВА Литвинова
Бизнес Информ, 2013
12013
Графические методы исследования в анализе уровня конкурентоспособности продукции
ВА Литвинова
Бизнес Информ, 2012
12012
Розрахункові чеки в Україні: сучасний стан та проблеми використання у безготівкових операціях
ВО Літвінова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021
2021
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КАНАЛАХ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНИХ РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ВО Літвінова
Підприємництво і торгівля, 48-52, 2020
2020
Протекціонізм як прояв деглобалізації: виклили економічному зростанню
ВО Літвінова
Національної академії статистики, обліку та аудиту, 2020
2020
Розвиток молодіжного підприємництва у вищому закладі освіти
ВС Малишко, ВО Літвінова, ОС Літвінов
Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні, 2019
2019
Політичні аспекти розвитку газової галузі України
ВО Літвінова
Бизнес Информ, 2018
2018
Підвищення ефективності використання товарних запасів торговельного підприємства
ВО Літвінова, РВ Грінченко
Проблеми системного підходу в економіці, 78-82, 2017
2017
Тенденції розвитку підприємств сфери послуг в Україні
РВ Грінченко, ВО Літвінова
Вісник соціально-економічних досліджень, 77-83, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20