Юрій  Жорнокуй, Юрий  Жорнокуй
Юрій Жорнокуй, Юрий Жорнокуй
Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра цивільного права та процесу
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: цивільно-правовий аспект
ЮМ Жорнокуй
132015
Цивилистическая основа реализации субъективного корпоративного права : монография / Ю.М. Жорнокуй. – Х.: Золота миля, 2012. – 186 с.
ЮМ Жорнокуй
Золота миля, 2012
122012
Цивільно-правова природа корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах
ЮМ Жорнокуй
Режим доступу: http://nauka. nlu. edu. ua/download/diss/Zornokui/d_Zornokui. pdf, 2016
102016
Закон України "Про акціонерні товариства": позитивні і проблемні аспекти
ЮМ Жорнокуй
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 236-243, 2010
102010
Проблемні питання визначення поняття «корпорація» та її ознак / Ю. М. Жорнокуй // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 8. – С. 28–32.
ЮМ Жорнокуй
Підприємництво, господарство і право, 28-32, 2009
10*2009
Суб’єктивне корпоративне право: універсальна єдність чи множинність прав / Ю. М. Жорнокуй // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та …
ЮМ Жорнокуй
Вісник Академії правових наук України, 106-116, 2011
82011
Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект)
ЮМ Жорнокуй
Національний університет внутрішніх справ, 2003
8*2003
Інвестиційне право: Підручник
ШОМ Жорнокуй, Ю.М., Сущ, О.П.
Право, 2015
7*2015
«Конфлікт інтересів» та «корпоративний конфлікт»: спільні та відмінні ознаки / Ю. М. Жорнокуй // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 43–47.
ЮМ Жорнокуй
Підприємництво, господарство і право, 43-47, 2007
72007
Окремі питання визнання членів органів акціонерного товариства учасниками корпоративного конфлікту
Ю Жорнокуй
Підприємництво, господарство і право, 8-12, 2015
52015
Об’єкт корпоративного правовідношення / Ю. М. Жорнокуй // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 106–111.
ЮМ Жорнокуй
Юридична наука, 106-111, 2011
52011
Об'єкт корпоративного правовідношення
ЮМ Жорнокуй
Юридична наука, 106-111, 2011
52011
Шляхи вирішення конфліктних ситуацій (корпоративних конфліктів) в акціонерних товариствах / Ю. М. Жорнокуй // Право України. – 2009. – № 10. – С. 190–198.
ЮМ Жорнокуй
Право України, 190-198, 2009
52009
Конфлікт інтересів та корпоративний конфлікт в акціонерних товариствах: до питання тлумачення понять/ Ю. М. Жорнокуй // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства …
ЮМ Жорнокуй
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. стат …, 2012
42012
Відповідальність учасників акціонерних правовідносин: механізм закріплення і правові проблеми застосування деяких положень чинного законодавства / Ю. М. Жорнокуй // Вісник …
ЮМ Жорнокуй
Вісник господарського судочинства, 110-117, 2010
42010
Проблеми співвідношення категорій «управління майном» та «управління активами» в контексті довірчих відносин корпоративного інвестування / Ю. М. Жорнокуй // Підприємництво …
ЮМ Жорнокуй
Підприємництво, господарство і право, 46-49, 2007
42007
Доктрина «проникнення за корпоративну вуаль» : основи вчень
ЮМ Жорнокуй
Форум права, 75–81, 2016
32016
Суб’єктивне корпоративне право як об’єкт корпоративного конфлікту / Ю. М. Жорнокуй // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 93 …
ЮМ Жорнокуй
Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнар. наук.-практ. конф …, 2015
3*2015
Корпоративні злиття та поглинання як причина виникнення корпоративного конфлікту
ЮМ Жорнокуй
Право та інновації, 101-114, 2013
32013
Корпоративна природа відносин між акціонером і акціонерним товариством / Ю. М. Жорнокуй // Право України. – 2008. – № 11. – С. 49–56.
ЮМ Жорнокуй
Право України, 49-56, 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20