Follow
Юрій  Жорнокуй, Юрий  Жорнокуй, Zhornokui Yu.
Юрій Жорнокуй, Юрий Жорнокуй, Zhornokui Yu.
Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра цивільного права та процесу
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Цивільно-правова природа корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах
ЮМ Жорнокуй
Режим доступу: http://nauka. nlu. edu. ua/download/diss/Zornokui/d_Zornokui. pdf, 2016
382016
Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: цивільно-правовий аспект
ЮМ Жорнокуй
372015
Цивилистическая основа реализации субъективного корпоративного права : монография / Ю.М. Жорнокуй. – Х.: Золота миля, 2012. – 186 с.
ЮМ Жорнокуй
Золота миля, 2012
242012
Проблемні питання визначення поняття «корпорація» та її ознак / Ю. М. Жорнокуй // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 8. – С. 28–32.
ЮМ Жорнокуй
Підприємництво, господарство і право, 28-32, 2009
21*2009
Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект)
ЮМ Жорнокуй
Національний університет внутрішніх справ, 2003
18*2003
Суб’єктивне корпоративне право: універсальна єдність чи множинність прав / Ю. М. Жорнокуй // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та …
ЮМ Жорнокуй
Вісник Академії правових наук України, 106-116, 2011
172011
Інвестиційне право: Підручник
ШОМ Жорнокуй, Ю.М., Сущ, О.П.
Право, 2015
15*2015
Corporate conflicts in joint-stock companies: civil-law aspect
YM Zhornokui
Kharkiv: Pravo, 2015
112015
Закон України "Про акціонерні товариства": позитивні і проблемні аспекти
ЮМ Жорнокуй
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 236-243, 2010
112010
Поняття спільного (корпоративного) інвестування та його ознаки / Ю. М. Жорнокуй // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 8–11.
ЮМ Жорнокуй
Підприємництво, господарство і право, 8-10, 2005
112005
«Конфлікт інтересів» та «корпоративний конфлікт»: спільні та відмінні ознаки / Ю. М. Жорнокуй // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 43–47.
ЮМ Жорнокуй
Підприємництво, господарство і право, 43-47, 2007
102007
«Корпорація»: сучасний стан законодавства в Україні та Європейському Союзі
Ю Жорнокуй
Підприємництво, господарство і право, С. 13-17, 2018
92018
Окремі питання визнання членів органів акціонерного товариства учасниками корпоративного конфлікту
Ю Жорнокуй
Підприємництво, господарство і право, 8-12, 2015
92015
Конфлікт інтересів та корпоративний конфлікт в акціонерних товариствах: до питання тлумачення понять/ Ю. М. Жорнокуй // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства …
ЮМ Жорнокуй
Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. стат …, 2012
82012
Об’єкт корпоративного правовідношення / Ю. М. Жорнокуй // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 106–111.
ЮМ Жорнокуй
Юридична наука, 106-111, 2011
82011
Проблемні питання застосування конструкції «юридична особа публічного права»
ЮМ Жорнокуй
Право та інновації.-2016.-№ 4 (16).-С. 41-48, 2016
72016
Доктрина «проникнення за корпоративну вуаль»: світовий досвід та сучасні реалії українського правозастосування
ЮМ Жорнокуй
Форум права.–2016.–№ 4.-С. 127–132, 2016
72016
Корпоративный конфликт как цивилистический феномен / Ю. М. Жорнокуй // Вестник Белгородского юридического института. – № 2-1 (24). – 2014. – С. 48–52.
ЮМ Жорнокуй
Вестник Белгородского юридического института., 48-52, 2014
7*2014
Акціонерний договір як спосіб попередження корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах / Ю. М. Жорнокуй // Вісник Одеського національного університету ім. І. І …
ЮМ Жорнокуй
Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова 17 (Вип. 7 …, 2012
72012
Шляхи вирішення конфліктних ситуацій (корпоративних конфліктів) в акціонерних товариствах / Ю. М. Жорнокуй // Право України. – 2009. – № 10. – С. 190–198.
ЮМ Жорнокуй
Право України, 190-198, 2009
72009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20