Коваленко Лариса
Коваленко Лариса
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрог, кафедра
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Промисловий маркетинг. Навчальний посібник
ВП Пилипчук, ОФ Оснач, ЛП Коваленко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
682005
Адміністративно-правові заходи охорони навколишнього природного середовища
ЛП Коваленко
Автореф.… кандидата юридичних наук за спеціальністю 12, 2003
302003
Інформаційне право України: проблеми становлення та розвитку
ЛП Коваленко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
222014
Промисловий маркетинг: навч. посіб.–2-ге вид.
ОФ Оснач, ВП Пилипчук, ЛП Коваленко
К.: Центр учбової літератури 364, 2011
192011
Теоретичні проблеми розвитку інформаційного права України: монографія
ЛП Коваленко
Х.: Право, 2012
142012
Суб’єкти інформаційних правовідносин
ЛП Коваленко
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2012
122012
Особливості інформаційно-правових норм і відносин
ЛП Коваленко
Форум права, 475-481, 2012
102012
Информационное право в Украине
ЛП Коваленко
Проблемы законности, 2012
92012
Информационное право в Украине
ЛП Коваленко
Проблемы законности, 2012
92012
Об’єкт інформаційних правовідносин
ЛП Коваленко
Право і безпека, 78-83, 2012
92012
Стан і перспективи розвитку інформаційно-правової відповідальності
ЛП Коваленко
Форум права, 441-445, 2013
82013
Визначення інформації в концепції антропоцентричного підходу
ДО Біленська
Теорія і практика правознавства, 2013
72013
Принципи інформаційного права
ЛП Коваленко
Одеса: Фенікс, 2013
72013
Інформаційна діяльність
ЛП Коваленко
Правова інформатика, 10-13, 2012
72012
Деякі питання щодо правопорушень в інформаційній сфері
ЛП Коваленко
Форум права, 158–167-158–167, 2013
62013
Етапи становлення інформаційного права в Україні
Л Коваленко
Вісник академії правових наук України, 175-182, 2012
62012
Проблеми правового регулювання інформаційних відносин
Л Коваленко
Вісник Академії правових наук України, 272-277, 2012
52012
Юридична відповідальність за правопорушення у сфері інформаційної діяльності
ЛП Коваленко
Проблеми законності, 165-172, 2012
52012
Проблеми правового регулювання інформаційних відносин
Л Коваленко
Вісник Академії правових наук України, 272-277, 2012
52012
Роль бюджетирования в управленческом процессе
ЛП Коваленко
М.: Лаборатория книги, 2011
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20