Коваленко Лариса
Коваленко Лариса
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрог, кафедра
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Промисловий маркетинг. Навчальний посібник
ВП Пилипчук, ОФ Оснач, ЛП Коваленко
Київ: Центр навчальної літератури, 2005
582005
Адміністративно-правові заходи охорони навколишнього природного середовища
ЛП Коваленко
Автореф.… кандидата юридичних наук за спеціальністю 12, 2003
242003
Промисловий маркетинг: навч. посіб.–2-ге вид.
ОФ Оснач, ВП Пилипчук, ЛП Коваленко
К.: Центр учбової літератури 364, 2011
162011
Інформаційне право України: проблеми становлення та розвитку
ЛП Коваленко
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
152014
Теоретичні проблеми розвитку інформаційного права України: монографія
ЛП Коваленко
Х.: Право, 2012
102012
Суб’єкти інформаційних правовідносин
ЛП Коваленко
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2012
102012
Промисловий маркетинг: навч. посіб
ВП Пилипчук, ОФ Оснач, ЛП Коваленко
ВП Пилипчук, Оснач ОФ, Коваленко ЛП–Київ: Центр навч. л-ри, 2005
102005
Об’єкт інформаційних правовідносин
ЛП Коваленко
Право і безпека, 78-83, 2012
82012
Стан і перспективи розвитку інформаційно-правової відповідальності
ЛП Коваленко
Форум права, 441-445, 2013
72013
Особливості інформаційно-правових норм і відносин
ЛП Коваленко
Форум права, 475-481, 2012
72012
Інформаційна діяльність
ЛП Коваленко
Правова інформатика, 10-13, 2012
62012
Визначення інформації в концепції антропоцентристського підходу
ДО Біленська
Проблеми законності, 282-291, 2013
52013
Проблеми правового регулювання інформаційних відносин
Л Коваленко
Вісник Академії правових наук України, 272-277, 2012
52012
Проблеми правового регулювання інформаційних відносин
Л Коваленко
Вісник Академії правових наук України, 272-277, 2012
52012
Етапи становлення інформаційного права в Україні
Л Коваленко
Вісник академії правових наук України, 175-182, 2012
52012
Роль бюджетирования в управленческом процессе
ЛП Коваленко
М.: Лаборатория книги, 2011
52011
Краудфандинг–інструмент інтернет-маркетингу інноваційних туристичних проектів
ЛП Коваленко, НБ Колотова
Глобальні та національні проблеми економіки, 364-367, 2016
42016
Пути совершенствования информационного законодательства
ЛП Коваленко
Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 71-74, 2013
42013
Деякі питання щодо правопорушень в інформаційній сфері
ЛП Коваленко
Форум права, 158–167-158–167, 2013
42013
Принципи інформаційного права
ЛП Коваленко
Одеса: Фенікс, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20