Рубанов П.М.
Рубанов П.М.
доц.каф.фінансів і кредиту, Сумський державний універститет
Подтвержден адрес электронной почты в домене finance.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The influence of industry 4.0 on financial services: Determinants of alternative finance development
Y Bilan, P Rubanov, TA Vasylieva, S Lyeonov
Polish Journal of Management Studies, 2019
612019
Cluster analysis of development of alternative finance models depending on the regional affiliation of countries
PM Rubanov, TA Vasylieva, SV Lieonov, SV Pokhylko
Business and Economic Horizons, 2019
202019
Види та роль фінансових посередників на сучасному етапі розвитку фінансової системи
ПМ Рубанов
Вісник Запорізького національного університету, 15, 2012
192012
Alternative finance business-models: Online platforms
PM Rubanov, A Marcantonio
Sumy State University, 2017
172017
Сучасний стан та тенденції розвитку фінансового посередництва в Україні в умовах світової фінансової кризи
ПМ Рубанов
Механізм регулювання економіки, 167-171, 2011
12*2011
Еволюція теоретичних поглядів на сутність фінансового посередництва
ПМ Рубанов
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 97-101, 2011
122011
Альтернативне онлайн-фінансування для малого підприємництва: крос-країновий аналіз
ПМ Рубанов
Наук.економічний журнал «Інтелект ХХІ», 89-95, 2017
82017
Трансформація обігових фінансових інструментів в умовах цифровізації фінансового сектору економіки
ТА Васильєва, СВ Лєонов, ПМ Рубанов
Сумський державний університет, 2017
42017
Екологічний чинник трансформації ринкових механізмів: аналіз структури капіталу підприємства
ПМ Рубанов, ЮГ Шишова
Сумський державний університет, 2012
42012
Еколого-економічний аналіз стану земельних та водних ресурсів при видобутку нафти
ПМ Рубанов, ОМ Маценко, ОМ Грамма, ОІ Маценко
Ефективна економіка, 2011
42011
Перспективи використання фінансового інструментарію екологічного регулювання у виробничому процесі
ПМ Рубанов, ЮГ Шишова
Видавництво СумДУ, 2010
42010
Финансовое обеспечение инвестиционной составляющей экологически устойчивого развития
ВГ Боронос, ВМ Боронос, ПМ Рубанов
Вісник Сумського державного університету”.–(Серія “Економіка”), 14-20, 2003
32003
Фінансове регулювання і перспективи розвитку економічних інструментів реалізації екологічної політики
ВГ Боронос, ВМ Боронос, ПМ Рубанов
Международный научный журнал «Механизм регулирования экономики, экономика …, 2002
32002
FinTech in economic growth: cross-country analysis
S Sadigov, T Vasilyeva, P Rubanov
Economic and Social Development: Book of Proceedings 1, 729-739, 2020
22020
Віртуалізація операцій з обіговими фінансовими інструментами: сучасні тренди розвитку цифрових фінансів
ТА Васильєва, ТА Васильева, СВ Лєонов, СВ Леонов, ПМ Рубанов, ...
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка, 28-33, 2017
22017
Проблеми державного регулювання альтернативних фінансів
ПМ Рубанов
Сумський державний університет, 2017
22017
Управління фінансуванням публічних екологічних послуг
НВ Котенко, ЮМ Шкодкіна, ВМ Боронос, ІВ Басанцов, ІМ Кобушко, ...
Сумський державний університет, 2016
22016
Альтернативні джерела отримання кредитних ресурсів у цифрову епоху
ПМ Рубанов
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2015
22015
Розмежування сутності понять «електронні гроші», «віртуальні гроші» та «криптовалюти»
ПМ Рубанов
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка», 2015
22015
Недержавні пенсійні фонди як фінансові посередники: проблеми та перспективи функціонування в Україні
ПМ Рубанов
Інноваційна економіка, 17-21, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20