Подписаться
Звуздецька Н. С. / Звуздецкая Н. С. / Zvuzdetska N. S.
Звуздецька Н. С. / Звуздецкая Н. С. / Zvuzdetska N. S.
завідувач лабораторіями Вінницького національного технічного
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологічна безпека ґрунтів придорожньої зони за вмістом сполук свинцю
МВ Євсєєва, НС Звуздецька, ТІ Панченко
ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжна-родною участю (Еко-логія/Ecology …, 2011
52011
Кількісний аналіз реагентної переробки непридатного пестицидного препарату ТХАН
ОА Гордієнко, НС Звуздецька, АП Ранський, ОА Гордиенко, ...
Донецький національний університет, 2011
12011
Філософські аспекти екологічної свідомості, науки і освіти, виховання і культури
ВГ Петрук, НС Звуздецька, РВ Петрук, НС Звуздецкая
ВНТУ, 2008
12008
Хімія в екологічній освіті студентів технічного вузу
МВ Євсєєва, НС Звуздецька, ТІ Панченко, МВ Евсеева, ТИ Панченко
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
2015
Гетерометалеві координаційні сполуки Cu (II), Ni (II) i Co (II) з основами Шиффа
ТІ Панченко, МВ Євсєєва, НС Звуздецька, АО Почверук, БС Свергун
ІV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2013 …, 2013
2013
Спосіб переробки високотоксичних речовин і бінарних систем у складі стануму та плюмбуму промивних вод гальванічних виробництв
АП Ранський, ОВ Полонець, НС Звуздецька, ОА Гордієнко, ТІ Ющенко, ...
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2012
2012
Переробка високотоксичних речовин та вилучення йонів металів з промивних вод гальванічних виробництв
ЮВ Шайдаюк, АЄ Остапенко
XLІ науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ, 2012
2012
Нові технологічні рішення синтезу" Біодизеля"
СВ Пелішенко, НВ Пішеніна, НС Звуздецька, ІА Трач, СВ Пелишенко, ...
ДВНЗ" Український державний хіміко-технологічний університет", 2011
2011
Спосіб отримання кукурудзяного масла екстракцією
АП Ранський, СВ Пелішенко, НС Звуздецька, ПВ Солдатенков, ...
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2010
2010
Комплексное использование вторичного сырья спиртовых производств Украины
АП Ранский, СВ Пелишенко, НС Звуздецкая, ТИ Панченко, ...
Національний авіаційний університет, 2010
2010
Модифікація та можливе використання хімічних відходів виробництва спирту етилового ректифікованого
СВ Пелішенко
XXXVІII науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ, 2009
2009
Вторинна сировина переробних виробництв в енергозберігаючих технологіях
СВ Пелішенко, АП Ранський, НС Звуздецька, РВ Петрук, ...
ВНТУ, 2009
2009
Якість сировини та готової продукції у спиртовому виробництві
СВ Пелішенко
XXXVII науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ, 2008
2008
Экологически-безопасное использование почв и стоимостная оценка потерь плодородия
МВ Евсеева, БМ Врублевская, НВ Гандзий, ОА Гордиенко, ...
Вiсник Вiнницького полiтехнiчного iнституту, 37-40, 2006
2006
Проблема знезараження води в централізованому водопостачанні України
НС Звуздецька, ВМ Загнітко, АС Кудлаєнко, ЛП Шуткевич, ...
ВНТУ, 2006
2006
Екологічно-безпечне використання ґрунтів та вартісна оцінка втрат родючості
МВ Євсєєва, БМ Врублевська, НВ Гандзій, OA Гордієнко, ...
ВНТУ, 2006
2006
Спосіб електролітичного отримання сплаву мідь-стибій
ГА Корчинський, НС Звуздецька, МВ Євсєєва, ОА Гордієнко, ...
Державне підприємство" Український інститут промислової власності"(УКРПАТЕНТ), 2001
2001
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ХІМІЇ
АП Ранський, МВ Євсєєва, ОА Гордієнко, НС Звуздецька
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18