Евгений Яковенко
Евгений Яковенко
Херсонский политехнический колледж ОНПУ
Verified email at public.kherson.ua
TitleCited byYear
Використання ланцюгів Маркова для прогнозування колективної мотивації студентів
ЮІ Косенко, ПС Носов, ЄО Яковенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (4), 30-32, 2010
102010
Реалізація конституційного права особи на апеляційне оскарження судових рішень у порядку адміністративного судочинства
ЄО Яковенко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право, 95-101, 2011
62011
Оцінювання рівня організаційних знань
ЄО Яковенко, ВД Гогунський, ПС Носов
НТУ" ХПІ", 2010
42010
Модель оцінки опціону на фінансовому та фондовому ринках
ЄО Яковенко
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасний етап та …, 0
4
Моделі та методи експертного оцінювання рівня корпоративних знань для прийняття проектних рішень.
ЄО ЯКОВЕНКО, ЕА Яковенко
Рукопис, 2015
32015
Можливість вчинення дій органами державної фіскальної служби України за виконавчими документами судів
ЄО Яковенко, ОЛ Соколенко
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 153-164, 2014
32014
Правові аспекти одержання органами державної влади доказів із дотриманням національних конституційних стандартів
ЄО Яковенко
Приватне та публічне право, 33-40, 2019
22019
Актуальні правові аспекти порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків
ЄО Яковенко
Форум права, 273–280-273–280, 2016
22016
Актуальні питання проведення органами доходів і зборів України документальної позапланової перевірки платників податків
ЄО Яковенко
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки, 179-188, 2014
22014
Судовий розгляд адміністративних справ
ЄО Яковенко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право, 109-115, 2011
22011
Математичне забезпечення функціонування системи управління якістю організаційних знань (СУЯОЗ)
ЄО Яковенко, ВМ Тонконогий, ВД Яковенко
Сучасні технології в машинобудуванні, 325-334, 2011
22011
Мультиагентний підхід щодо реалізації моделей управління знаннями
ЄО Яковенко, ВД Гогунський, ВД Яковенко
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической …, 2010
22010
Інформаційна асистивна технологія навчання осіб з порушенням опорно-рухального апарату.
ОЕ Яковенко, ПС Носов, ЄО Яковенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві., 92-98, 2015
12015
Практична реалізація мультиагентної системи управління знаннями.
ЄО Яковенко
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 210-216, 2013
12013
Формалізація вимог до сховищ знань у системах управління якістю
ЄО Яковенко, НІ Карлова, ВД Гогунський
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві., 12-15, 2012
12012
Стандартизація сховищ знань у системах управління якістю організаційних знань (СЗ СУЯОЗ)
ЄО Яковенко, ВМ Гогунський, ОЄ Яковенко
Сучасні технології в машинобудуванні, 321-324, 2011
12011
Моделювання управління знаннями
ЄО Яковенко, ВМ Тонконогий, ОЄ Яковенко
Сучасні технології в машинобудуванні, 340-347, 2010
12010
Метод комплексного оцінювання рівня освоєння організаційних знань навчального закладу
ЄО Яковенко
Нові технології навчання: Наук. метод. зб./Інститут інноваційних технологій …, 2010
12010
Модель опціонного контракту зі змінним терміном дії
ЄО Яковенко
Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту …, 2006
12006
Інформаційна модель управління педагогічною системою
ВВ Процик, ОЄ Яковенко, ЄО Яковенко
Матер. ІІ міжн. наук.-практ. конф.«Інформаційні технології в наукових …, 2006
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20