Подписаться
Дарина Володимирівна Леус
Дарина Володимирівна Леус
Сумський державний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку
ТВ Пімоненко, Д Леус, Я Ус, СМ Федина
Сумський державний університет, 2017
92017
Портфельне інвестування як інструмент фінансового забезпечення сталого розвитку економіки України
Д Леус
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
62014
Аналіз науково-методичних підходів до портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку економіки
ДВ Леус
Бізнес Інформ, 318-322, 2013
52013
Фінансове забезпечення економічної складової концепції сталого розвитку
Д Леус
Сумський державний університет, 2013
42013
Врахування ESG-критеріїв при здійсненні портфельного інвестування у сталий розвиток
ДВ Леус
Інвестиції: практика та досвід, 72-75, 2014
32014
Стратегії відповідального інвестування: регіонально-видовий розріз
ЮВ Єльнікова
Науковий вісник Полісся, 49-55, 2019
22019
Механізм портфельного інвестування у сталий економічний розвиток: процесний підхід
ДВ Леус
Економічний простір, 82-90, 2014
22014
Теоретико-методичні засади відповідального портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку економіки
Д Леус, ПО Леус, ВМ Боронос, ІВ Басанцов, ІМ Кобушко, ЛЛ Гриценко, ...
Сумський державний університет, 2016
12016
Формалізація впливу механізму портфельного інвестування на сталий розвиток економіки
ДВ Леус
Ефективна економіка, 2014
12014
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства
ІД Скляр, МВ Костель, ВМ Боронос, ПВ Тархов, ЛЛ Гриценко, ...
Сумський державний університет, 2012
12012
СТАЛЕ МІЖНАРОДНЕ ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ДВ Леус, ІА Ломачинська, АС Воронцова, ЮВ Єльнікова, АГ Рудиченко, ...
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics 3 (220 …, 2022
2022
Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні
ІМ Кобушко, ІВ Тютюник, ИВ Тютюник, ЯВ Кобушко, ВВ Боженко, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування
ВГ Боронос, ІВ Тютюник, ВМ Боронос, ІВ Басанцов, ІМ Кобушко, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки України
АВ Рєзнік, АМ Клочко, ТА Кобзєва, Д Леус, ВД Чернадчук, МС Уткіна, ...
Сумський державний університет, 2016
2016
PORTFOLIO INVESTMENT MECHANISM FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT: A PROCESS APPROACH
ДВ Леус
Економічний простір, 82-90, 2014
2014
Просторові аспекти управління фінансовим потенціалом промисловості регіону
КВ Ілляшенко, ТО Ілляшенко, ПВ Тархов, ВГ Боронос, ІВ Басанцов, ...
СумДУ, 2014
2014
Теоретико-методологічні засади управління фінансами урбанізованого простору на місцевому рівні
КВ Ілляшенко, ПВ Тархов, ВГ Боронос, ІВ Басанцов, ІМ Кобушко, ...
СумДУ, 2014
2014
Формування фінансового механізму стабілізації економіки України
НА Антонюк, ПВ Тархов, ІМ Кобушко, ВМ Боронос, ВТ Александров, ...
СумДУ, 2014
2014
Финансирование устойчивого развития экономики: мировой и отечественный опыт
ДВ Леус
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління, 264-267, 2013
2013
Анализ научно-методических подходов к портфельному инвестированию как инструменту финансового обеспечения устойчивого развития экономики
ДВ Леус
Бизнес Информ, 318-322, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20