О.О. Вороніна
О.О. Вороніна
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз: Монографія
ЛВ Дікань, ОО Вороніна
Харків: СПД ФО Лібуркіна ЛМ, 2008
502008
Управління фінансовим результатом промислового підприємства
ОО Вороніна, АА Воронина
ХНЕУ, 2009
462009
Складові та основні функції управління фінансовим результатом підприємства
ОО Вороніна, ЛВ Дікань
Економіка розвитку, 45, 2008
122008
Наукові підходи до визначення сутності медичного страхування
ОО Вороніна
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
32015
Модель антикризового управління організацією
НО Кондратенко, ОО Вороніна
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 72-78, 2019
2019
Впровадження Беверіджської моделі фінансування охорони здоров'я: перспективи та загрози для України
ОО Вороніна
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2019
2019
Державно-приватне партнерство як стимул розвитку охорони здоров’я України
OО Вороніна
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2017
2017
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
ОО Вороніна, АС Мигаль
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2017
2017
Интенсификация экологического развития региона путем взаимодействия государства и сферы бизнеса на примере рынков вторичных ресурсов
ЕО Воронина, СП Коваленко
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2017
2017
Перспективы государственно-частного партнерства в развивающихся странах
ЕО Воронина
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2017
2017
Аналіз рівня соціального захисту та забезпечення охорони здоров’я в регіонах України (Analysis of the level of social protection and health care in the regions of Ukraine)
О Вороніна
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2017
2017
НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ОО Вороніна
Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: матеріали, 58, 2017
2017
Напрям державної регіональної політики у сфері охорони здоров'я
ВО О.
Сталий розвиток в умовах глобальних викликів, 2017
2017
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У РЕГІОНІ
ОО Вороніна
Ефективна економіка, 2016
2016
Теоретичні аспекти розвитку медичного страхування в регіонах України
ВО О.
Моделювання регіональної економіки, С. 171-177, 2016
2016
Удосконалення системи медичного страхування Харківського регіону
ОО Вороніна
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2016
2016
Оцінка стану охорони здоров’я та рівня медичного страхування у Харківському регіоні
SI Chernov, OO Voronina
Соціальна економіка 52 (2), 80-85, 2016
2016
Наукові підходи до визначення сутності медичного страхування
ВО О.
Глобальні та національні проблеми економіки, 733-737, 2015
2015
Історичний досвід та особливості формування вітчизняного ринку медичного страхування в Україні
ОО Вороніна
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 81, 2015
2015
Народні традиції та релігійність як основа духовності українського народу
О Вороніна, Д Голоднова
НТУ" ХПІ", 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20