Підписатись
Кафедра мистецьких дисциплін та методик їх викладання
Кафедра мистецьких дисциплін та методик їх викладання
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, кафедра теорії і методики
Підтверджена електронна адреса в kogpa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні основи формування художньо-естетичних інтересів школярів: Навч.-метод. посібник
ОН Дем’янчук
К.: ІЗМН, 1997
601997
Формування музично-естетичних інтересів учнів загальноосвітньої школи
ОН Дем’янчук
К.–1995, десерт. на здобут. наук. ступ докт. пед. наук.–368 с, 1995
411995
Проблеми художньо-естетичної освіти та виховання учнівської і студентської молоді в умовах національного відродження: Монографія
ОН Дем’янчук, ГІ Кутузова, ВС Петрович
Луцьк: Вежа, 2001
282001
Методика художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітньої школи
ОН Дем’янчук
К.: ІЗМН, 1996
191996
Естетичний інтерес як педагогічна проблема
ОН Дем’янчук
Педагогіка і психологія, 12-16, 1994
121994
Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
ЛВ Соляр
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2018
102018
Психолого-педагогічні проблеми естетичного виховання учнівської молоді/Олександр Ніканорович Дем’янчук
ОН Дем’янчук
К.: Вища шк, 1994
101994
Виховання моральної відповідальності студентів у позааудиторній діяльності
ІВ Ратинська
Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України …, 2019
62019
Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога
ОН Дем’янчук, ММ Томашівська
Сучасні педагогічні технології: зб. наук. пр. Відкритий міжнар. ун-т …, 2012
62012
Музично-естетичний інтерес і його роль у формуванні особистості
ОН Дем’янчук
Музичне мистецтво у духовному розвитку творчої індивідуальності особистості …, 1993
51993
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ЛП Ільчук
Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice 27, 247, 2022
42022
Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва
ММ Томашівська
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2019
42019
Естетизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату
ОН Дем'янчук, АС Чихурський, ОП Берлач
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017
42017
Основні принципи та підходи філософської методології до формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
Л Соляр
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
42016
Педагогічні основи ілюстрування підручників для початкових шкіл України (друга половина ХХ століття)
ІВ Погонець
Вектор, 2021
32021
Роль ілюстративного матеріалу у структурі підручників, адресованих молодшим школярам (друга половина ХХ століття)
ІВ Погонець
Проблеми сучасного підручника, 154-161, 2017
32017
ПоняТТя МУЗично-РиТМІчноГо чУТТя: виЗначення ДеФІнІцІЙ tHe CoNCePt of muSICaL-rHytHmIC SeNSe: defINItIoNS
О Тарківська-Нагиналюк
Педагогічна освіта, 100, 2017
32017
Компетентнісний підхід до проблеми формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
Л Соляр
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2016
32016
Деякі аспекти реалізації компетентнісного підходу в системі професійної підготовки майбутніх учителів музики
ММ Томашівська
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
22018
Формування етнокультурної компетентності фахівців музичного мистецтва: андрагогічний підхід
ЛВ Соляр
Science Review 7 (14), 270-280, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20