Світлана Романюк, Svetlana Romaniuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Українське шкільництво в Канаді: навч. посіб.
І Руснак, С Романюк
Снятин : Прут-Принт, 2002
142002
Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (ХХ – початок ХХІ століття) : монографія
С Романюк
Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015
62015
Магістерська робота з педагогіки: Навчально-методичний посібник
РСЗ Руснак І.С.
Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2009
6*2009
Магістерська робота з педагогіки: Навчально-методичний посібник.
РСЗ Руснак І.С.
Чернівці: Рута, 2005
6*2005
Українська педагогічна преса Канади і рідномовне шкільництво в діаспорі : навч. посіб.
Г Бигар, С Романюк, І Руснак
Чернівці : Митець, 2006
52006
Методика роботи над літературним твором з молодшими школярами
ББН Романюк С.
Рідна мова, 54-64, 2016
42016
Рідномовна освіта в Україні і українській діаспорі: тенденції розвитку на рубежі століть
СЗ Романюк
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
32014
Етнокультурний компонент у змісті підручників для українського шкільництва у західній діаспорі
С Романюк
Гірська школа українських Карпат, 90–97, 2013
32013
Підготовка вчителів початкових класів в Україні і Болонський процес
РС Руснак І.
Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Теорія і практика навчання і …, 2007
3*2007
Педагогічний словник / за редакцією дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д.
РС Руснак І.
К: педагогічна думка, 2001
3*2001
Іван Боднарчук. Життя і педагогічна діяльність
РІС Романюк С.З.
Чернівці:Зелена Буковина, 1999
31999
Розвиток рідномовної освіти українців в умовах західної діаспори (ХХ–поч. ХХІ ст.)
СЗ Романюк
ступ. д-ра пед. наук: 13.00. 01–загальна педагогіка та історія педагогіки …, 2015
22015
Native language education in Ukraine and the Ukrainian Diaspora: comparative analysis at the turn of the century
S Romaniuk
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 1 (2, 3), 305-310, 2014
22014
Лінгводидактичні засади навчання української мови в діаспорі
С Романюк
Рідна школа, 13–16, 2013
22013
Роль українського шкільництва у розвитку рідномовної освіти в діаспорі
С Романюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М …, 2006
2*2006
Інноваційні підходи до навчання лінгвістичних дисциплін майбутніх учителів початкової школи
СЗ Романюк
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2017
12017
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування мовленнєвої компетенції молодших школярів у процесі професійно-практичної діяльності
СЗ Романюк
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
12015
Педагогічні інновації в навчально-виховному процесі сучасної початкової школи
С Романюк
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 146-153, 2013
12013
Лінгводидактичні підходи до створення підручників для українського шкільництва в діаспорі
С Романюк
Педагогічний дискурс, 387–393, 2013
12013
Педагогічна преса української діаспори як джерело дослідження розвитку педагогічної думки й національної освіти закордонних українців
І Руснак, Г Бигар, С Романюк
Педагогічний дискурс, 610–616, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20