Підписатись
Svitlana Romaniuk, Світлана Романюк
Svitlana Romaniuk, Світлана Романюк
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Чернівецький національний університет
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українське шкільництво в Канаді: навч. посіб.
І Руснак, С Романюк
Снятин : Прут-Принт, 2002
182002
Розвиток рідномовної освіти українців у західній діаспорі (ХХ – початок ХХІ століття) : монографія
С Романюк
Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015
132015
Методика роботи над літературним твором з молодшими школярами
ББН Романюк С.
Рідна мова, 54-64, 2016
11*2016
Використання технологій доповненої реальності в освітньому процесі закладів вищої освіти
Л Тарангул, С Романюк
92022
Магістерська робота з педагогіки: Навчально-методичний посібник
РСЗ Руснак І.С.
Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2009
9*2009
Магістерська робота з педагогіки: Навчально-методичний посібник.
РСЗ Руснак І.С.
Чернівці: Рута, 2005
9*2005
Competence-Based Readiness of Future Teachers to Professional Activity in Educational Institutions.
SZ Romanyuk, IS Rusnak, IV Dolynskiy, LV Maftyn, ZM Onyshkiv
Journal of Curriculum and Teaching 11 (2), 42-55, 2022
72022
Інноваційні технології у професійній підготовці сучасного вчителя: вітчизняний та зарубіжний досвід
РОВ Романюк С. З.
Молодий вчений., 64-69, 2019
72019
Фразеологізми та неофразеологізми в українському політичному дискурсі
С Романюк
Studia Ukrainica Posnaniensia 3, 249-257, 2015
72015
Українська педагогічна преса Канади і рідномовне шкільництво в діаспорі : навч. посіб.
Г Бигар, С Романюк, І Руснак
Чернівці : Митець, 2006
72006
Педагогічна діяльність Івана Боднарчука в контексті розвитку українського шкільництва в Канаді
С Романюк
С. Романюк/Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника.–Івано-Франківськ, 2001.–20 с, 2001
72001
Роль українського шкільництва у розвитку рідномовної освіти в діаспорі
С Романюк
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М …, 2006
5*2006
Педагогічний словник / за редакцією дійсного члена АПН України Ярмаченка М.Д.
РС Руснак І.
К: педагогічна думка, 2001
5*2001
Формування позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі сучасного загальноосвітнього навчального закладу в умовах освітніх змін
Л Мафтин, А Предик, С Романюк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
42020
Підготовка вчителів початкових класів в Україні і Болонський процес
РС Руснак І.
Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Теорія і практика навчання і …, 2007
42007
Шкільна освіта як основний чинник збереження української мови в діаспорі
С Романюк
Діаспора як чинник утвердження держави України у міжнародній спільноті, 279–280, 2006
42006
Іван Боднарчук. Життя і педагогічна діяльність
РІС Романюк С.З.
Чернівці:Зелена Буковина, 1999
41999
Розвиток рідномовної освіти українців в умовах західної діаспори (ХХ–поч. ХХІ ст.)
СЗ Романюк
Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, Київ, 2015
32015
Рідномовна освіта в Україні і українській діаспорі: тенденції розвитку на рубежі століть
СЗ Романюк
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
32014
Етнокультурний компонент у змісті підручників для українського шкільництва у західній діаспорі
С Романюк
Гірська школа українських Карпат, 90–97, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20