Ірина Саєвич
Ірина Саєвич
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Антропоцентризм у мові і мовознавстві
І Саєвич
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
52015
Проблема формування цілісного світогляду у вищій школі
В Мироненко, І Саєвич
Освіта і управління, 67-70, 2008
42008
Роль людського чинника у мові: людина – мова – світ
І Саєвич
Українська мова і література в школах України, 9-12, 2014
22014
Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях
ІГ Саєвич
Мова і культура, 93-99, 2012
22012
Антропоцентричний вимір концепту ЖИТТЯ
ІГ Саєвич
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і …, 2015
12015
Концепт" сонце" в українському лінгвокультурному просторі
І Саєвич
Studia methodologica, С. 58-61, 2011
12011
Знак у метамовній рефлексії (на матеріалі малої прози Андрія Содомори)
ІГ Саєвич
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 323-334, 2019
2019
Узуальне/неузуальне в лінгвосеміозисі існування (на матеріалі слов'янських мов)
ІГ Саєвич
Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. праць, С. 130 - 139, 2017
2017
Концепты и контрасты
НВ Петлюченко, СИ Потапенко, ОА Бабелюк, ЕЛ Стрельцов, ...
Одесса: Издательский дом" Гельветика", 2017
2017
"Життя" як лінгвокультурна домінанта
І Саєвич
Мова і культура (Науковий журнал) 7 (Вип. 17), С. 115-123, 2014
2014
Комплексна методика виокремлення лінгвокультурних домінант
ІГ Саєвич
Studia Philologica, 2013
2013
Теорія картини світу: ключові поняття
ІГ Саєвич
Лінгвістика, 18-28, 2012
2012
Інтернет як сучасна технологія навчання
І Саєвич, В Мироненко
Наукові праці МАУП, 48-52, 2008
2008
Философия молчания в текстах искусства и жизни русских символистов
И Саевич
Славянские языки в свете культуры: Сборник научных статей. - М.: ООО "А Темп …, 2006
2006
Образ Святого Георгия в поэзии М. Цветаевой
ИГ Саевич
Культура народов Причерноморья, 2004
2004
Символика небесных светил в лирике И. Анненского
ИГ Саевич
Культура народов Причерноморья, 2003
2003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16