Підписатись
Ірина Саєвич
Ірина Саєвич
Інші іменаIryna Saievych
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ключові концепти культури: критерії виокремлення
ІГ Саєвич
Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матер. Міжнар. наук …, 2013
122013
Теорія картини світу: ключові поняття
ІГ Саєвич
Лінгвістика, 18-28, 2012
112012
Антропоцентризм у мові і мовознавстві
ІГ Саєвич
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
92015
Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях
ІГ Саєвич
Мова і культура, 93-99, 2012
62012
Проблема формування цілісного світогляду у вищій школі
ВВ Мироненко, ІГ Саєвич
Освіта і управління 11 (1), 2008
62008
Номінативний простір" РОЗУМ" в українській лінгвокультурі
ІГ Саєвич, ТО Ключник
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць …, 2018
42018
Знак у метамовній рефлексії (на матеріалі малої прози Андрія Содомори)
ІГ Саєвич
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 323-334, 2019
32019
Антропоцентричний вимір концепту ЖИТТЯ
ІГ Саєвич
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і …, 2015
32015
Роль людського чинника у мові: людина – мова – світ
І Саєвич
Українська мова і література в школах України, 9-12, 2014
22014
Комплексна методика виокремлення лінгвокультурних домінант
ІГ Саєвич
Studia philologica, 2013
22013
Символика небесных светил в лирике И. Анненского
ИГ Саевич
Культура народов Причерноморья, 2003
22003
Семіотична опозиція ЖИТТЯ–СМЕРТЬ у слов’янських лінгвокультурах
ІГ Саєвич
Концепти і контрасти, 137-145, 0
2
Узуальне/неузуальне в лінгвосеміозисі існування (на матеріалі слов'янських мов)
ІГ Саєвич
Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. праць, С. 130 - 139, 2017
12017
Концепты и контрасты: коллективная монография
НВ Петлюченко, СИ Потапенко, ОА Бабелюк, ЕЛ Стрельцов, ...
Одесса: Издательский дом" Гельветика", 2017
12017
Концепт" сонце" в українському лінгвокультурному просторі
І Саєвич
Studia methodologica, С. 58-61, 2011
12011
Образ Святого Георгия в поэзии М. Цветаевой
ИГ Саевич
Культура народов Причерноморья, 2004
12004
Людина-митець у свідомості носіїв української мови (за результатами асоціативного експерименту)
ІГ Саєвич, МІ Крилова
Мовознавчий вісник, 56-63, 2023
2023
Homo loquens у метамовній рефлексії В. Домонтовича
ІГ Саєвич
Культура слова, 57-68, 2023
2023
Університетські студії: Вступ до мовознавства
ІГ Саєвич
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
Методологія і методи філологічних досліджень: Методологія і методи лінгвістичних досліджень
ІГ Саєвич
Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20