Подписаться
Ольга Фаизова
Ольга Фаизова
НМетАУ, институт интегрированных форм обучения, кафедра экономики и социально-гуманитарных дмсциплин
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гудвіл як об’єкт стратегічного управління вітчизняним підприємством
ФО Л.
Економіка. Фінанси. Право, С.18-21, 2016
2016
Шляхи удосконалення методики та техніки складання фінансової звітності за МСФЗ в умовах публічних акціонерних товариств металургійної промисловості України
ІВЛ О.Л. Фаізова
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна металургія …, 2015
2015
Реформування фінансової звітності в контексті орієнтації вітчизняних металургійних підприємства на зростання ринкової вартості
СІС О.Л. Фаізова
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна металургія …, 2015
2015
Зміна ролі інтелектуального капіталу у зростанні ринкової вартості бізнесу
СОФ О.Л. Фаізова
Матеріали ІХ Міжнародної конференції «Стратегия качества в промышленности и …, 2015
2015
Гудвіл як економічна категорія
СОФ О.Л. Фаізова
Стратегія якості у промисловості і освіті. Матеріали Х Міжнародної …, 2014
2014
Політична економія. Частина ІІ: Конспект лекцій / В.М. Тарасевич, В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня та ін.
ФО Л.
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012
2012
5. Політична економія. Частина І: Конспект лекцій / В.М. Тарасевич, В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня та ін.
ФО Л.
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012
2012
Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін. Міжнародна економіка. Підручник. / За ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича
ФО Л.
К.: Центр учбової літератури, 2012
2012
Економічна теорія. Національна економіка: підручник./ За ред. В.М. Тарасевича
ФО Л.
К.: Знання, 2012
2012
Економічна теорія. Політекономія: підручник./ За ред. В.М. Тарасевича
ФО Л.
К.: Знання, 2012
2012
1. Економічна теорія. Міжнародна економіка: підручник./ За ред. В.М. Тарасевича
ФО Л.
К.: Знання, 2012
2012
Середній клас у контексті глобальних економічних викликів
ФО Л.
Збірник наукових праць «Вісниик НУВГП», С.212 – 223, 2012
2012
Класоутворюючі тенденції постекономічної трансформації світової економіки
ВДК О.Л. Фаізова, С.О.Фаізова
Збірник наукових праць. «Європейський вектор економічного розвитку». – Д …, 2012
2012
Соціальні аспекти становлення нової економіки
ФО Л.
Стратегия повышения качества в промышленности и образовании: Материалы VІІ …, 2011
2011
Соціальні тенденції становлення нової економіки
ФО Л.
Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький, С.217 …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15