Чтобы внести изменения, выполните вход в аккаунт ttimokhina11@gmail.com.
Тімохіна Тетяна Олександрівна
Тімохіна Тетяна Олександрівна
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, стоматологічний факультет, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Характеристика мікрофлори порожнини рота у жінок репродуктивного віку із залізодефіцитною анемією
АВ Борисенко, ТО Тімохіна
Новини стоматології, 48-51, 2011
32011
Кандидоз порожнини рота у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією
АВ Борисенко, ТО Тимохіна
Современная стоматология, 57-60, 2011
32011
Стан тканин пародонта у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією
ТО Тімохіна
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 77-80, 2010
32010
Кореляційна залежність між цитологічними показниками слизової оболонки порожнини рота та вмісту пародонтальних кишень у вагітних із залізодефіцитною анемією
АВ Борисенко, ВВ Григоровський, ТО Тімохіна
Современная стоматология, 64-69, 2012
22012
Показники метаболізму сполучної тканини та мінерального обміну в пацієнток з генералізованим пародонтитом на тлі залізодефіцитної анемії
АВ Борисенко, ОМ Магомедов, ТА Тимохіна
Современная стоматология, 63-66, 2011
22011
Використання Тантум Верде® на етапах комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит
ІМ Печковська, ОФ Несин, КЄ Печковський, ГВ Відерська, ТО Тімохіна
Сучасна стоматологія, 26-29, 2019
12019
Порушення місцевого імунітету та цитокінового статусу у хворих на генералізований пародонтит
АВ Борисенко, ЮГ Коленко, ТО Тімохіна
Сучасна стоматологія, 34-37, 2019
12019
Клинико-иммунологические особенности течения генерализованного пародонтита у больных сахарным диабетом 2 типа
ТА Тимохина
Восточно-европейский научный журнал 12 (1), 108-111, 2016
12016
Використання Тантум Верде® в лікуванні виразкового гінгівіту
КЄ Печковський, ОФ Несін, ІМ Печковська, ТО Тімохіна, ГВ Відерська, ...
Сучасна стоматологія, 20-20, 2020
2020
Клінічні результати застосування протизапального і місцевоанестезуючого препарату для лікування мукозиту в онкологічних пацієнтів, які отримували комбіноване лікування
ЮГ Коленко, ОВ Ліновицька, ТО Тимохіна, АО Сінько
Сучасна стоматологія, 60-60, 2020
2020
Особливості місцевого імунітету порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит і супутні загальні захворювання
АВ Борисенко, ЮГ Коленко, ОВ Линовицька, ОФ Несін, ТО Тімохіна, ...
Сучасна стоматологія, 34-34, 2019
2019
Використання Тантум Верде® на етапах комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит
ОФ Несин, КЄ Печковський, ІМ Печковська, ГВ Відерська, ТО Тімохіна
Сучасна стоматологія 1/2019, 2019
2019
Використання Тантум Верде® в лікуванні хронічної механічної травми слизової оболонки порожнини рота
КЄ Печковський, ОФ Несин, ІМ Печковська, ТО Тімохіна, ОГ Шкредь
СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ 4/2019, 2019
2019
Нарушение местного иммунитета и цитокинового статуса у больных генерализованным пародонтитом
АВ Борисенко, ЮГ Коленко, ТА Тимохина
Современная стоматология, 36-36, 2019
2019
Использование Тантум Верде® на етапах комплексного лечения больных генерализованным пародонтитом
ИМ Печковская, АФ Несин, КЕ Печковский, АВ Видерская, ...
Современная стоматология, 26-26, 2019
2019
Клініко-імунологічні особливості перебігу та оцінка якості життя хворих на генералізований пародонтит
SO Timokhina
Likarsʹka sprava, 48-54, 2017
2017
Применение текучего композита sdr™ для лечения кариеса фиссур у детей и подростков
ЕВ Парпалей, ИА Трубка, НА Сороченко, ЛВ Корниенко, ...
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ, 2017
2017
ROLE OF CYTOKINES IN GENERALIZED PARODONTITIS DURING PREGNANCY
ТО Тімохіна, ОВ Линовицька, ВО Тімохіна
Український науково-медичний молодіжний журнал, 54-57, 2016
2016
РОЛЬ ЦИТОКИНОВ В ТЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗИРОВАННОГО ПАРОДОНТИТАУ БЕРЕМЕННЫХ
ТО Тімохіна, ОВ Линовицька, ВО Тімохіна
Украинский научно-медицинский молодежный журнал 96 (3), 54-57, 2016
2016
Роль цитокінів в перебігу генералізованого пародонтиту у вагітних
ТО Тімохіна, ОВ Линовицька, ВО Тімохіна
Український науково-медичний молодіжний журнал, 54-57, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20