Чтобы внести изменения, выполните вход в аккаунт ttimokhina11@gmail.com.
Тетяна Олександрівна Тімохіна, Татьяна Александровна Тимохина, Tetiana Timokhina
Тетяна Олександрівна Тімохіна, Татьяна Александровна Тимохина, Tetiana Timokhina
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, стоматологічний факультет, кафедра терапевтичної стоматології
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Характеристика мікрофлори порожнини рота у жінок репродуктивного віку із залізодефіцитною анемією
АВ Борисенко, ТО Тімохіна
Новини стоматології, 48-51, 2011
32011
Стан тканин пародонта у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією
ТО Тімохіна
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 77-80, 2010
32010
Кандидоз порожнини рота у вагітних жінок із залізодефіцитною анемією
АВ Борисенко, ТО Тимохіна
Современная стоматология, 57-60, 2011
22011
Показники метаболізму сполучної тканини та мінерального обміну в пацієнток з генералізованим пародонтитом на тлі залізодефіцитної анемії
АВ Борисенко, ОМ Магомедов, ТА Тимохіна
Современная стоматология, 63-66, 2011
22011
Кореляційна залежність між цитологічними показниками слизової оболонки порожнини рота та вмісту пародонтальних кишень у вагітних із залізодефіцитною анемією
АВ Борисенко, ВВ Григоровський, ТО Тімохіна
Современная стоматология, 64-69, 2012
12012
Особливості місцевого імунітету порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит і супутні загальні захворювання
АВ Борисенко, ЮГ Коленко, ОВ Линовицька, ОФ Несін, ТО Тімохіна, ...
Сучасна стоматологія, 34-34, 2019
2019
Використання Тантум Верде® на етапах комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит
ІМ Печковська, ОФ Несин, КЄ Печковський, ГВ Відерська, ТО Тімохіна
Сучасна стоматологія, 26-29, 2019
2019
Використання Тантум Верде® на етапах комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит
ОФ Несин, КЄ Печковський, ІМ Печковська, ГВ Відерська, ТО Тімохіна
Сучасна стоматологія 1/2019, 2019
2019
Використання Тантум Верде® в лікуванні хронічної механічної травми слизової оболонки порожнини рота
КЄ Печковський, ОФ Несин, ІМ Печковська, ТО Тімохіна, ОГ Шкредь
СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ 4/2019, 2019
2019
Нарушение местного иммунитета и цитокинового статуса у больных генерализованным пародонтитом
АВ Борисенко, ЮГ Коленко, ТА Тимохина
Современная стоматология, 36-36, 2019
2019
Использование Тантум Верде® на етапах комплексного лечения больных генерализованным пародонтитом
ИМ Печковская, АФ Несин, КЕ Печковский, АВ Видерская, ...
Современная стоматология, 26-26, 2019
2019
Порушення місцевого імунітету та цитокінового статусу у хворих на генералізований пародонтит
АВ Борисенко, ЮГ Коленко, ТО Тімохіна
Сучасна стоматологія, 34-37, 2019
2019
Применение текучего композита SDR™ для лечения кариеса фиссур у детей и подростков
ЕА Парпалей, ИА Трубка, НА Сороченко, ЛВ Корниенко, ...
Проблеми безперервної медичної освіти та науки, 65-69, 2017
2017
Роль цитокінів в перебігу генералізованого пародонтиту у вагітних
ТО Тімохіна, ОВ Линовицька, ВО Тімохіна
Український науково-медичний молодіжний журнал, 54-57, 2016
2016
Оцінка показників імунної системи у хворих на хронічні запальні захворювання пародонта
ТО Тімохіна, ОВ Линовицька
Вісник проблем біології і медицини 2 (4), 2016
2016
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
ТА Тимохина
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 12 (1), 108-111, 2016
2016
Ультрафонофорез препарату Мукосат нео в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
КЄ Печковський, ОФ Несин, МФ Протівень, ГЛ Лєснухіна, ТА Тімохіна, ...
Лучевая диагностика, лучевая терапия, 45-50, 2016
2016
CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE
A Sunus, Y Kolenko, T Timokhina
Украинский научно-медицинский молодежный журнал, 76-79, 2015
2015
CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASE
T Timokhina, S Akbari, Y Kolenko
Ukrainian Scientific Medical Youth Journal 2 (88), 2015
2015
Клинико-микробиологическая оценка состояния тканей пародонта у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
ТА Тимохина, А Саназ, ЮГ Коленко
Український науково-медичний молодіжний журнал, 76-79, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20