Підписатись
Алла Михайлівна Ткаченко
Алла Михайлівна Ткаченко
Національний університет "Запорізька політехніка"
Підтверджена електронна адреса в zntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка рівня економічної безпеки підприємства
АМ Ткаченко, ОЛ Резніков
Вісник економічної науки України, 2010
922010
Професійний розвиток персоналу–нагальне завдання сьогодення
АМ Ткаченко
Економічний вісник Донбасу, 194-197, 2014
672014
Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом: монографія
АМ Ткаченко, ТС Морщенок
З.: Вид-во Запоріж. держ. інженер. акад, 2008
642008
Зарубежный опыт формирования кадрового потенциала
АМ Ткаченко
Вестник экономической науки Украины, 141-146, 2015
502015
Транспортні технології в системах логістики: підручник
МФ Дмитриченко, ПР Левковець, АМ Ткаченко, ОС Ігнатенко, ...
Київ: Інформавтодор, 2007
482007
Міжнародні перевезення і транспортне право: Навчальний посібник
ПР Левковець, ВС Марунич, АМ Ткаченко, ОС Ігнатенко, ОВ Канарчук
К.: Арістоей, 2005
472005
Контролінг в системі управління промисловим підприємством: Монографія
АМ Ткаченко
Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2006
362006
Антикризове управління як одне з напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства
АМ Ткаченко, СВ Телін
Экономический вестник Донбасса, 122-124, 2010
322010
Державне регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України
АМ Ткаченко
К.: Вид-во НАДУ, 2004
312004
Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
АМ Ткаченко, АМ Ткаченко
Полтавський університет Економіки та торгівлі, 2019
302019
Криза: сутність, класифікація та причини виникнення
АМ Ткаченко, ЮВ Калюжна
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 2 (1 …, 2013
302013
Василь Симоненко: Нарис життя і творчості
АО Ткаченко
К.: Дніпро, 1990
301990
Організація внутрішнього аудиту на промислових підприємствах:[монографія]
АМ Ткаченко
Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2005
292005
Сучасний підхід до антикризового управління машинобудівним підприємством: монографія
АМ Ткаченко, ОП Єлець
Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2010
272010
Визначення, види бюджетів та їх роль в антикризовому управлінні підприємтвом
АМ Ткаченко
Вісник економічної науки України, 2009
232009
Методи оцінки підприємницького ризику
АМ Ткаченко, АМ Ткаченко, ІС Якось, ИС Якось
Фізико-технічний факультет, 2008
222008
Трудовий потенціал–основний фактор у процесі виробництва
АМ Ткаченко
Економіка та підприємництво. Держава та регіони, 353, 2006
192006
Організація контролінгу та внутрішнього аудиту в системі управління промисловим підприємством
АМ Ткаченко
Доктор наук. Інститут економіки промисловості НАН України, 2005
182005
Организация управления активами предприятия и их источниками: монография
ГА Семенов, АМ Ткаченко
Запорожье: ЗГИА, 2004
182004
Сучасні підходи до управління розвитком підприємства
АМ Ткаченко, АМ Ткаченко, КА Марченко, КА Марченко
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 2014
172014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20