Пила Василий Иванович / Пила Василь Іванович / Pyla Vasyl / orcid.org/0000-0001-9489-4233
Пила Василий Иванович / Пила Василь Іванович / Pyla Vasyl / orcid.org/0000-0001-9489-4233
Хмельницкий институт управления и права имени Леонида Юзькова
Подтвержден адрес электронной почты в домене univer.km.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика: навч. посіб.
В Пила, ОС Чмир
К.: Київ. Держ. торгів.-екон. ун-т, 1998
371998
Програмно-цільовий метод управління соціально-економічним розвитком регіонів
В Пила, В Абрамов
Економіка України, 32-39, 1998
321998
Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво
ВІ Пила, ОС Чмир, ОА Гарасюк, ТВ Терещенко
Х.: Вид-во ХУУП.–2006.–412 с, 2006
312006
Управління капіталізацією банків в умовах фінансової нестабільності
ВІ Пила, ОІ Копилюк
Формування ринкових відносин в Україні, 112, 2010
192010
Регіональна економічна політика України на сучасному етапі
П Абрамов, В Пила
Економіка України, 6-7, 1993
18*1993
Программно-целевое планирование межотраслевого лесопромышленного комплекса
ВИ Пила
Киев: Наукова думка, 1990
171990
Программно-целевое планирование межотраслевого лесопромышленного комплекса
ВИ Пила
Киев: Наукова думка, 1990
171990
Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів та шляхи їх подолання
ВІ Пила
Університетські наукові записки, 163-166, 2007
162007
Планирование: становление и развитие
ВИ Пила, БЯ Панасюк
Наукова думка, 1990
131990
Регіони України: соціально-економічна динаміка, проблеми та перспективи розвитку
ВІ Пила, ВМ Абрамов
Формування ринкових відносин в Україні, 114-124, 2006
122006
Деякі підсумки і перспективи розвитку регіонів України
В Пила, В Абрамов
Економіка України, 40-46, 1999
121999
Програмно-целевое планирование промышленного комплекса
ВИ Пила
К.: Вища школа, 1989
121989
Про перспективи спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні
В Пила, О Чмир, В Загородній
Економіка України, 11-16, 2002
102002
Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і ТПР
ВІ Пила, ОС Чмир
К.: КДТЕУ, Хмельницький: ХІУП, 2000
102000
Программно-целевой метод управления социальноэкономическим развитием регионов
В Пила, В Абрамов
Экономика Украины, 32-39, 1998
91998
Регулювання правовідносин у сфері державних закупівель в ЄС та в Україні:[наук. видання]
ВІ Пила, ВМ Колотій, та ін.
К.: Міністерство юстиції України, Центр європейського та порівняльного права …, 2005
7*2005
Некоторые итоги и перспективы развития регионов Украины
В Пила, В Абрамов
Экономика Украины, 40, 1999
71999
Проблемы развития и размещения производительных сил Юго-Западного экономического района
ВІ Пила, ММ Паламарчук, ДН Стеченко
М. : Мысль, 1976
6*1976
Проблемы развития и размещения производительных сил Юго-Западного района
ВИ Пила, ММ Паламарчук, ДН Стеченко
Мысль, 1976
6*1976
Роль промислового потенціалу у соціально-економічному розвитку регіонів України
ВІ Пила
Формування ринкових відносин в Україні, 163-167, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20